Logotyp Curie

Vem jobbar med djuren?

Verksamhet med djurförsök kräver att det finns en välskött organisation med människor från olika professioner.

Forskarna planerar och samordnar djurförsöken. Det är deras uppgift att utveckla experimenten och tolka resultaten. Tillsammans med laboratorieteknikerna genomför de också försöken.

Försöksdjurstekniker har hand om den dagliga skötseln av djuren. Det är de som ger djuren mat och håller rent hos dem.

Alla försöksdjursverksamheter ska ha en utsedd föreståndare för djurens hälsa och välfärd. Den jobbar tillsammans med veterinären för att djurskyddslagarna följs.

Där det finns försöksdjur ska det också finnas ett Djurskyddsorgan. Det är en grupp som bland annat verkar för god välfärd för djuren och informerar och ger råd till forskare vid djurförsök.