Logotyp Curie

Medicinsk forskning

Målet med den medicinska forskningen är att identifiera sjukdomsmekanismer för att kunna förhindra och behandla sjukdomar och annat lidande.

Forskare vid universitet och högskolor bedriver grundforskning för att få nya kunskaper om människors och djurs hälsa och för att förstå hur deras kroppar fungerar i friskt och sjukt tillstånd. Ett exempel på en frågeställning är: Vilka gener är involverade i utvecklingen av en viss sjukdom?

Kunskap från grundforskningen kan tas vidare till tillämpad forskning där forskarna använder informationen för att hitta sätt att förebygga sjukdom eller utveckla behandlingar mot sjukdom. Med exemplet ovan kan frågeställningen då bli: Hur riktas behandlingen mot de gener som är involverade i sjukdomen?