Logotyp Curie

Djuren

Här hittar du information om djur som används i forskning. Vilka djur används och till vad, hur många djur används varje år? Hur bor djuren och vem jobbar med dem?

Fiskar, möss och råttor är de vanligaste försöksdjuren i Sverige. Möss är vanliga i försök och genförändrade möss används i mycket stor utsträckning. Råttor har tidigare varit vanliga försöksdjur men användningen har minskat. Zebrafisken har däremot blivit vanligare.

Svensk och europeisk definition av vad som är ett försöksdjur skiljer sig åt och i den svenska definitionen av försöksdjur räknas fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. 

Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. För att bedriva djurförsök krävs det också personal från olika professioner, bland annat forskare, djurtekniker, veterinär och utsedd föreståndare.

Under 2018 användes cirka 274 000 försöksdjur i Sverige enligt den europeiska definitionen. Vissa djur användes i mer än ett försök och därför är det antalet användningar som räknas när Jordbruksverket tar fram statistik. Det totala antalet användningar var 274 655. Det är ungefär 50 000 färre användningar än året innan.