Logotyp Curie

Djuren

Här hittar du information om djur som används i forskning. Vilka djur används och till vad, hur många djur används varje år? Hur bor djuren och vem jobbar med dem?

Fiskar, möss och råttor är de vanligaste försöksdjuren i Sverige. Möss är vanliga i försök och genförändrade möss används i mycket stor utsträckning. Råttor har tidigare varit vanliga försöksdjur men användningen har minskat. Zebrafisken har däremot blivit vanligare.

Svensk och europeisk definition av vad som är ett försöksdjur skiljer sig åt och i den svenska definitionen av försöksdjur räknas fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. 

Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. För att bedriva djurförsök krävs det också personal från olika professioner, bland annat forskare, djurtekniker, veterinär och utsedd föreståndare.

Under 2021 gjordes sammanlagt 268 203 djurförsök i Sverige enligt den europeiska definitionen. Det innebär inte att så många djur har använts. En del djur utnyttjas i mer än ett försök. Siffran 268 203 visar alltså på det totala antalet användningar. Det är alltid antalet användningar som syns i Jordbruksverkets statistik.

De ser för övrigt ut att minska. De var ungefär 6 000 färre 2021 än året dessförinnan, 2020.