Logotyp Curie

3R – Replace, Reduce, Refine

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans replace, reduce och refine.

Finns det alternativ?

Det finns i dag alternativa metoder som helt eller delvis kan ersätta djurförsök. Om en forskningsmetod utan försöksdjur utvecklas som ger lika goda vetenskapliga resultat som om djurförsök hade använts, ja, då måste den djurfria metoden användas.

3R handlar om att ersätta, minska och förbättra djurförsök

  • Replace: Djurfria försöksmetoder för att ersätta djurförsök.
  • Reduce: Metoder för att minska antalet djur som används i försök.
  • Refine: Metoder för att göra djurförsök så skonsamma som möjligt för djuren.

3R genomsyrar idag forskning som görs med djurförsök

Läs mer hos Sveriges 3R-center Länk till annan webbplats.