Logotyp Curie

3R – Replace, Reduce, Refine

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans replace, reduce och refine.

Finns det alternativ?

Det som ofta kallas alternativa metoder är i dagsläget mycket sällan alternativ i den meningen att de helt kan ersätta djurförsök. Men, om en forskningsmetod utan försöksdjur utvecklas som ger lika bra resultat som ett djurförsök så måste den djurfria metoden användas.

Nya metoder och ny teknik kan leda till att djur inte längre behöver användas i försök, men de flesta nya alternativa metoderna är snarare komplement till djurförsök. Det vill säga de kan inte helt ersätta försök med djur (replace).

3R handlar om att ersätta, minska och förbättra djurförsök

  • Replace: Djurfria försöksmetoder för att ersätta djurförsök.
  • Reduce: Metoder för att minska antalet djur som används i försök.
  • Refine: Metoder för att göra djurförsök så skonsamma som möjligt för djuren.

3R genomsyrar idag forskning som görs med djurförsök

Läs mer hos Sveriges 3R-center Länk till annan webbplats.