Logotyp Curie
Vit mus klättrar på hand

Mus är ett vanligt försöksdjur. Bild från Lunds universitet.

Djurskydd i Sverige

Den svenska djurskyddslagen är bred och omfattande. Under den finns djurskydds­förordningen. Den baserar sig på lagen, men är mer detaljerad. Dessutom finns så kallade föreskrifter och allmänna råd som är ännu mer detaljerade.

Stränga krav på djurskydd

Den svenska djurskyddslagstiftningen syftar till att säkerställa att djur i Sverige har ett gott djurskydd.

Lagstiftningen syftar också till att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Med god djurvälfärd menar man i djurskyddslagstiftningen att djur ska må fysiskt och psykiskt bra.

Den som äger, sköter eller hanterar djur ansvarar för att djuren har det bra. I jämförelse med de flesta andra länder har vi i Sverige strängare djurskyddskrav för att säkra att djurens behov tillgodoses.