Logotyp Curie

Datormodeller

Möjligheterna att använda datormodeller i stället för djurförsök – ibland i kombination med artificiell intelligens, AI – har ökat kraftigt under senare år. Metoderna har blivit bättre och mera träffsäkra och används i dag inte främst för att undvika djurförsök utan för att de många gånger anses ge bättre beslutsunderlag.

Med det sagt är det fortfarande så att alla djurförsök inte kan ersättas av djurfria metoder.

Versioner av olika system

Datormodeller kan se olika ut. Gemensamt för dem är att de försöker efterlikna system av olika slag.

En datormodell kan till exempel vara en version av ett biologiskt system, en människa eller ett mänskligt organ.

För att kunna utveckla bra datormodeller som efterliknar de system som finns i oss människor krävs stora mängder bra data. Sådan data kan komma från blodprover, vävnad eller odlade celler.

I datormodellen är det möjligt att experimentera på ett sätt som sällan är möjligt i verkliga livet eftersom det skulle vara oetiskt. I datormodellen kan man till exempel testa olika läkemedel i olika stora doser. Vad händer i en lever då? Fungerar läkemedlet? Eller inte? Det är också möjligt att testa nya ämnen, sådana som kanske skulle kunna framkalla allergiska reaktioner eller andra typer av reaktioner ”på riktigt”. Det ger också möjligheter att studera giftiga kemikalier utan att utsätta sig för risken att hantera kemikalierna.

Kommit långt när det gäller diabetes

När det gäller diabetes har man kommit långt när det gäller att använda datorberäkningar i stället för försöksdjur. I matematiska modeller simuleras hur blodsocker och insulin samverkar hos patienterna. I datorn kan man bland annat låta hela populationer, det vill säga många människor, testa nya insulinpumpar innan de börjar användas av verkliga personer i verkliga livet.