Logotyp Curie

Datormodeller

Utvecklingen av datortekniken har väckt stora förhoppningar om att man ska kunna minska och förfina försök på djur.

Modeller ger animeringar och visualiseringar

Med matematiska modeller, datormodeller, kan olika tillstånd och sjukdomar animeras och visualiseras. Modellerna kan användas i utbildning och för att förstå hur kroppen fungerar långt ner på molekylnivå.

Inom läkemedelsutveckling kan datormodeller användas för att söka efter ämnen med önskade egenskaper, till exempel hur de binder till celler eller tas upp över tarmen. Det kan vara ett sätt att sålla bort molekyler som är mindre lämpliga innan man går vidare till studier på celler eller djur.

Med datorns hjälp kan man också söka samband mellan kemikaliers molekylstruktur och risk för att en kemikalie ska vara giftig.

Går inte att få in allt

Tyvärr kan simuleringar inte helt ersätta djurförsök. Kroppen är ett komplext system där många celler, organ och molekyler samverkar. Det är svårt att få in hela komplexiteten genom datorsimuleringar.

Beroende av data från tidigare forskning

Hur användbara modellerna kan bli beror också på hur mycket data som ligger till grund för simuleringen och vilken kvalitet dessa data har. De data som används i simuleringar kommer från gamla djurtester, forskning på celler och studier på människor.