Logotyp Curie

För dig som vill läsa mer

Här har vi samlat tips för dig som vill fördjupa dig i frågor om etik, moral och djurförsök.

Den filosofiska debatten om djur, djurs moraliska status och vilka praktiska följder för till exempel köttätande och djurförsök sådana idéer har, är vid det här laget mycket omfattande.

Den moderna diskussionen kan sägas ha väckts av Peter Singers bok Animal Liberat-ion: A New Ethics for our Treatment of Animals från 1975. Den har uppdaterats och givits ut flera gånger sedan dess. På svenska finns den som "Djurens frigörelse". Singer försvarar tanken om jämlikt hänsynstagande.

Tanken att djurs och människors moraliska status snarare bör förstås som rättighetsbaserad utvecklas av Tom Regan i The Case for Animal Rights från 1984. Den gavs ut med svar till kritiker 2004. Även denna bok finns i svensk översättning som "Djurens rättigheter: en filosofisk argumentation".

Med utgångspunkt i en så kallad kontraktssyn på moral argumenterar Peter Carruthers för att djur saknar moralisk status i The Animals Issue: Moral Theory in Practice från 1992. Bokens mest centrala kapitel finns utgivet på svenska som ”Kontraktualism och djur” i Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius, 2004.

Lite mer avancerad och filosofiskt både bredare och mer djupgående framställning finns i engelskspråkiga antologin The Oxford Handbook of Animal Ethics från 2014, redigerad av Tom L. Beauchamp och R.G. Frey.

Bob Fischers Animal Ethics: A Contemporary Introduction från 2021 kan rekommenderas som introduktion till den moralfilosofiska debatten kring djurs moraliska status och den ger därtill en god inblick i mer praktiska frågeställningar, såsom djurparker, djurrättsaktivism och, naturligtvis, djurförsök.

Immanuel Kant omnämns i texten som en filosof med en avvisande hållning till tanken att människan har moraliska förpliktelser mot djur. Christine Korsgaards Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals från 2018 är ett intressant försök att inom ramen för samma tradition ge djur en starkare moralisk sits.

I Animal Ethics in Animal Research från 2017 diskuterar författarna Helena Röcklinsberg, Mickey Gjerris och I. Anna S. Olsson etiska och juridiska aspekter på användningen av djur för vetenskapliga ändamål.

Slutligen är Principles of Animal Research Ethics från 2020 av Tom L Beauchamp och David DeGrazia en gedigen och konstruktiv genomgång av den djurförsöksetiska debatten.

https://djurforsok.info/1457.html

OM TEXTEN: "Etiken kring djurförsök" är skriven våren 2022 av Henrik Ahlenius. Han forskar om psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi vid Stockholms universitet.

TIPS FRÅN REDAKTIONEN: Du får mest ut av texten på den här sidan om du läser hela avsnittet ”Etiken kring djurförsök” på sajten från början till slut, som en samman­hängande text! Vill du skriva ut texten kan du göra det här.