Logotyp Curie

Djurförsöksetiska nämnder

Djurförsök som genomförs i Sverige ska granskas och godkännas i förväg av en djurförsöksetisk nämnd. Landets djurförsöksetiska nämnder har till uppgift att väga nyttan av försöken mot lidande för djuren.

I Sverige finns det sex regionala djurförsöksetiska nämnder med ansvar för varsin region: Umeå, Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm och Uppsala.

Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. Nämnden ska vid prövningen väga försöksdjurets lidande mot den nytta som försöket kan komma att resultera i för människor, djur eller miljö.