Logotyp Curie

Varför en webbplats om djurförsök?

Sajten djurförsök.info finns för alla som vill veta mer om djurförsök inom forskning. Vårt mål är att du lätt ska hitta tydlig och saklig information.

Viktig etisk fråga

Djurförsök i forskningen är en viktig etisk fråga som bör debatteras. Oavsett om man är för eller emot så kommer vi längre i diskussionen om alla har tillgång till relevant information. 

För att förstå viktiga biologiska processer och ta fram nya och bättre behandlingar behöver vi medicinsk och naturvetenskaplig forskning. I den forskningen ingår djurförsök som en viktig del. Många har åsikter om djurförsök men kunskapen om vad djurförsök egentligen innebär eller hur de regleras varierar mycket. Här har vi som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett ansvar att informera. Därför finns djurförsök.info.

Det handlar inte om att förespråka mer och fler djurförsök

Det handlar inte om att förespråka mer och fler djurförsök. Det handlar om att berätta om den forskning som kräver djurförsök och varför den gör det. Lika viktigt är det att berätta om hur vi arbetar för att ersätta, förfina och minska antalet djurförsök.

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsök behövs.

På så sätt vill vi bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället.

Vår förhoppning är att innehållet på sajten ska göra det möjligt för besökare att få:

  • Ökad kunskap om djurförsökens roll i forskning
  • Ökad förståelse för djurförsökens roll i forskning
  • Ökad kunskap om metodval inom forskning och utveckling av forskningsmetoder
  • Underlag för reflektion och diskussion om djurförsökens roll i forskning

Djurförsök är en viktig samtids- och framtidsfråga för medicinsk forskning. De är en nödvändig förutsättning för att bedriva medicinsk forskning som gynnar människors och djurs hälsa. Det finns idag inga alternativ som helt kan ersätta djurförsök.

Försök på levande djur är inte alltid nödvändiga. För en del steg i forskningen kan man få användbara resultat från till exempel datormodeller och cellodlingar.

Men djurförsök kommer att fortsätta vara en viktig komponent av forskningen om vi ska hitta lösningar på hälsoproblem som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdom, aids, multipel skleros och malaria.

Djurförsök är strikt kontrollerade och tillåts endast efter etikgranskning och bara i de fall där det inte finns andra metoder. Detta synsätt stödjer vi till fullo.

Djurförsök.info handlar inte om andra frågor, som jakt eller djurtransporter inom jordbruket.

Utbildningsmaterial

Djurförsök.info är också tänkt som ett hjälpmedel i undervisningen. Det finns förslag på övningar och en lärarhandledning för varje övning. Vi har också ett enkelt kunskapstest, förslag på diskussionsfrågor och lästips för den som vill fördjupa sig mer.

https://djurforsok.info/724.html

Vill du citera sajten?

Citera och kopiera gärna information som finns på www.djurförsök.info men uppge källa med länk till aktuell sida samt datum för kopieringen.