Logotyp Curie

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten. Det är ett ungt lärosäte med en stark tradition av samverkan såväl över ämnes- och fakultetsgränser som till det omgivande samhället.

Öppenheten mellan olika ämnes- och fakultetsområden har bidragit till att skapa starka forskarmiljöer vid Linköpings universitet.

Medicinska fakulteten

Den medicinska forskningen sker framför allt på den Medicinska fakulteten, medan naturvetenskaplig forskning huvudsakligen är förlagd till Linköpings tekniska högskola.

Medicinska fakulteten fokuserar på forskningssamarbete över yrkesgränserna och mellan olika forskningsområden.

https://djurforsok.info/991.html

Djurförsöksetisk nämnd

Frågor om användandet av försöksdjur handläggs av Linköpings djurförsöksetiska nämnd.

Läs mer om de etiska nämnderna