Logotyp Curie

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet — grundat 1477.

Nio fakulteter

Universitetet bedriver kvalificerad utbildning och forskning vid nio fakulteter: teologi, juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap. Universitetet erbjuder cirka 50 program på grundnivå, ett 50-tal på magister-/masternivå och nära 2 000 fristående kurser.

Uppsala universitetet har, i runda tal, 40 000 studenter på grundnivå, 2 500 doktorander, 6 000 anställda, varav 4 000 är lärare/forskare och 500 professorer.

Medicin och farmaci

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci består av två fakulteter, medicinska och farmaceutiska. Området utbildar bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och apotekare. Inom medicin och farmaci samsas i dag över 7 000 studenter och mer än 1 000 anställda där majoriteten är forskare.

https://djurforsok.info/999.html

Styrelse övervakar kvalitet och djurhälsa

Uppsala universitets försöksdjurshållning är centraliserad och leds av en styrelse (SUUF) som samtidigt fungerar som rektors referensorgan i djurförsöksfrågor. Kvalitet och djurhälsa övervakas av denna styrelse och av universitetsveterinären. Uppsala universitet har en policy för djurförsöksverksamheten.