Logotyp Curie

Sveriges 3R-center

Sverige har sedan några år ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor. Sveriges 3R-center, som är en del av Jordbruksverket, är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök, det som även kallas 3R (Replace, Reduce, Refine).

En hubb och en mötesplats

3R-centret ska utveckla, driva och påverka 3R-arbetet i Sverige. Det gör man främst genom att sprida information och ge stöd till olika grupper när det handlar om djurförsök och djurförsöksfria metoder. Viktiga grupper att nå är forskare, myndigheter, företag, djurförsöksetiska nämnder och ungdomar.
Sveriges 3R-center arbetar med allt från att sprida kunskap genom seminarier och utbildningar till att ta fram råd, rekommendationer, strategier och informationsmaterial.

Centrets personal besöker olika verksamheter som arbetar med försöksdjur och alternativa metoder för att samla in erfarenheter och goda exempel, men också för att erbjuda skräddarsydda utbildningar och lokala aktiviteter. En gång om året samlar centret alla så kallade djurskyddsorgan för en gemensam träff med 3R i fokus. Centret arbetar också för att öka kunskapen om 3R genom att arrangera möten och träffar med forskare, djurtekniker och forskningsfinansiärer.

3R-centret samarbetar med liknande kunskapscenter i andra länder för att följa utvecklingen och ta med lärdomar till Sverige. Samarbetet inom EU är starkt när det gäller 3R och nya forskningsmetoder. Centret både driver och deltar i olika nätverk, såväl nationellt som internationellt.

Emma Svensk är verksamhetsledare på Sveriges 3R-center:

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa mötesplatser där alla känner sig inkluderade, säger Emma. Det handlar om forskare från olika fält, myndigheter med olika ansvarsområden och intresseorganisationer. Vi ska främja möten som syftar till dialog och samarbete, vilket i sin tur driver utvecklingen framåt.

Informationsmaterial till olika målgrupper

3R-centret arbetar med flera kanaler för att sprida information parallellt med konferenser, webbinarier, möten och utbildningar. På sin webbplats publicerar de sina råd och rekommendationer, men också filmer, infografik, artiklar, intervjuer, fördjupningar och nyheter. 3R-centret har också tagit fram skolmaterial på olika nivåer.

Nationell kommitté för skydd av försöksdjur är styrgrupp

Alla medlemsländer i EU ska ha en särskild nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. I Sverige är det Jordbruksverket som installerar kommittén. Nationella kommittén är styrgrupp för Sverige 3R-center.

Läs mer om nationella kommittén

https://djurforsok.info/1025.html

Om Sveriges 3R-center

Är en fristående organisation som är placerad vid Jordbruksverket.
Startade 2017. Mer information på Sveriges 3R-centers webbplats Länk till annan webbplats.