Logotyp Curie

Sveriges 3R-center

Sverige har sedan flera år ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor. Det är en del av Jordbruksverket och beskrivs som en plats där man samlar kunskap om hur man kan ersätta, minska och förfina djurförsök – 3R (Replace, Reduce, Refine).

En hubb och en mötesplats

3R-centret ska utveckla, driva och påverka 3R-arbetet i Sverige. Det görs genom informationsspridning och genom att stötta forskare, myndigheter, företag, djurförsöksetiska nämnder och andra som kommer i kontakt med - och är intresserade av - djurförsök och djurförsöksfria metoder.

Sveriges 3R-center tar fram råd och informationsmaterial, håller seminarier och utbildar. 3R-centret har också tagit fram skolmaterial på olika nivåer.

Centrets personal besöker olika verksamheter som arbetar med försöksdjur och alternativa metoder för att samla in erfarenhet och goda exempel. En gång om året samlar 3R-centret också alla så kallade djurskyddsorgan i Sverige för en gemensam träff. 3R-centret samarbetar även med liknande kunskapscentrum i andra länder för att följa utvecklingen och ta nya lärdomar till Sverige. Inom EU är samarbetet starkt när det gäller 3R och nya forskningsmetoder.

Emma Svensk är verksamhetsledare på Sveriges 3R-center. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa mötesplatser där alla känner sig inkluderade, säger hon.

– Det handlar om forskare från olika fält, myndigheter med olika ansvarsområden och intresseorganisationer. Vi ska främja möten som syftar till dialog och samarbete, vilket i sin tur driver utvecklingen framåt.

Nationell kommitté för skydd av försöksdjur är styrgrupp

Alla medlemsländer i EU ska en särskild nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. I Sverige är det Jordbruksverket som ser till att den här kommittén finns.

Kommitténs ledamöter representerar akademin, det vill säga forskningen, myndigheter, näringslivet och olika intresseorganisationer. Den nationella kommittén fungerar sedan som styrgrupp för Sveriges 3R-center.

https://djurforsok.info/1025.html

Om Sveriges 3R-center

Är en fristående organisation som är placerad vid Jordbruksverket.
Startade 2017. Mer information på Sveriges 3R-centers webbplats Länk till annan webbplats.