Logotyp Curie

Celltester kan minska antalet djurförsök

Med hjälp av celltester hoppas forskare kunna ersätta dagens testning av kemikalier på djur. Anna Forsby vid Stockholms universitet tar fram en metod för att testa hur kemikalier påverkar hjärnans celler.

Många kemikalier påverkar människors hälsa. Därför har EU bestämt att det måste testas om kemikalierna är giftiga. Lagen kallas Reach och innebär troligtvis att ett stort antal djur måste användas för att göra testerna. För att få fram alternativ till djurförsöken har EU satsat pengar på forskning om detta. Anna Forsby, som jobbar som docent i neurokemi, har lett ett EU-projekt som handlar om tester med nervceller.

– Det räcker ofta med enkla celltester för att studera hur giftig en kemikalie är, men när nervceller är inblandade behövs det mer specifika modeller. Nervsystemet är det känsligaste organet med många funktioner som kan skadas, säger hon.

Försök med råttfoster

Det visade sig att ett test som består av celler från råttfosters hjärna fungerade bäst för att ta reda på hur giftiga kemikalier är. Men tyvärr finns det praktiska problem med att använda ett sådant test. Och det innebär ändå att det behövs djur för att få fram cellerna.

– Man sparar några djur jämfört med test på levande djur eftersom man kan dela upp cellerna i flera rör och göra olika tester i varje. Men vi vill helst ha en cellmodell där man helt kommer bort från användandet av djur.

Nytt projekt utan djurförsök

Eftersom projektet inte ledde till tester helt utan djur fortsätter Anna Forsby sin egen forskning inom samma ämne. I det nya projektet använder hon stamceller från mushjärna. Cellerna hon använder isolerades för 20 år sedan och kan odlas hur länge som helst. Det behövs därför inte fler djur. Odlingen kan ge en blandning av hjärnans celler, både nervceller och så kallade stödjeceller, gliaceller. Målet är att utsätta dessa celler för kända kemikalier och sedan se hur livsviktiga funktioner i cellerna påverkas.

Om projektet lyckas kan det bli en metod för att testa nya okända kemikalier. Men människokroppen har en komplicerad uppbyggnad och för att förstå hur kemikalier tas upp av och påverkar kroppen kommer metoden att behöva kombineras med andra tester.

Det är också viktigt att metoden är etiskt, praktiskt och ekonomiskt genomförbar.

Recept för att odla celler

Cellerna måste därför vara enkla att odla och de ska klara rutintestning där det går att köra många tester samtidigt, snabbt och billigt. Anna Forsby har nu tagit fram ett recept för odlingen så att det blir samma blandning av celler varje gång.

https://djurforsok.info/1067.html