Logotyp Curie

Kemikalier testas i provrör

Flamskyddsmedel, mjukgörare och bekämpningsmedel. Överallt runt oss finns kemikalier som kan påverka vår hälsa. Biokemisten Maria Bondesson tar fram en metod som testar kemikaliers giftighet helt utan djurförsök.

Idag används över 100 000 kemikalier inom EU. För över 80 procent av dessa saknas tillräcklig kunskap för att kunna göra en bedömning av hur ämnena påverkar hälsa och miljö. Därför behövs bra testmetoder.

Djurfria alternativ

Hittills har det varit standard att testa giftiga kemikalier på försöksdjur som möss och kaniner. Men på senare år har forskningen om djurfria alternativ gjort framsteg. Maria Bondesson, forskare vid University of Houston, arbetar med att ta fram ett alternativt sätt att undersöka om kemikalier påverkar människans hormonsystem.

– Många av kemikalierna liknar kroppens egna signalsubstanser som östrogen och testosteron. Metoden som jag är med och utvecklar undersöker om kemikalierna kan binda till dessa hormonreceptorer i hjärnan.

Maria Bondesson i labbet

Maria Bondesson

Metoden är helt provrörsbaserad och går ut på att några av de vanligaste hormonreceptorerna fästs vid små plastkulor. Dessa blandas med den kemikalie man vill testa. För att se om kemikalierna har någon påverkan undersöks om receptorerna har ändrat sin struktur. Om de har förändrats är det troligt att kemikalien påverkar hormonsystemet.

– Till skillnad från djurtesterna kan vi med den här metoden testa flera olika kemikalier samtidigt. På det sättet kan vi se hur olika kemikalier samverkar, säger hon.

Stort intresse i USA

Maria Bondesson började studera testmetoder för hormonstörande kemikalier när hon arbetade med kemikalier i livsmedel i CASCADE-projektet vid Karolinska Institutet. Idag har hon en forskartjänst i molekylär toxikologi vid University of Houston där hon har fortsatt att studera samma ämne. Metoden är inte helt färdigutvecklad, men Maria Bondesson tror att den ska vara färdig att användas inom en snar framtid.

– Intresset för alternativa testmetoder är stort här i USA. EPA, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, arbetar med att ta fram en bank av djurfria tester. Målet är att dessa tester ska kunna användas för att prioritera vilka utav tusentals kemikalier som ska undersökas ytterligare.

https://djurforsok.info/1071.html