Logotyp Curie

Att mäta och avbryta vid smärta

Djur kan ju inte berätta om de har ont, men de kan visa hur de mår. Forskare har därför tittat på hur djuren beter sig för att hitta pålitliga mätbara tecken som visar hur djur mår. Numera vet man till exempel att råttor rynkar på nosen när det gör ont.

Viktigt att djuren mår bra

Kunskapen om hur olika djurslag visar att de har ont används för att säkert veta att försöksdjur mår bra. Det är viktigt, dels för att forskare inte vill utsätta djur för onödigt lidande, dels för att resultaten ska bli tillförlitliga. Ett stressat eller deprimerat djur kan leda till missvisande forskningsresultat.

Avbrytningspunkter vid för stort lidande

Innan ett djurförsök startar ska forskare och veterinär bestämma hur eventuell smärta ska utvärderas i försöket.

Genom att upprätta listor där djurens olika symptom och beteenden poäng­sätts går det ofta att göra en objektiv bedömning av djurens smärtsituation.

Vid en viss poäng som är bestämd på förhand, anses djurets lidande vara för stort och försöket avbryts, oftast genom avlivning. Detta kallas avbrytningspunkt.

https://djurforsok.info/968.html

När avbryts ett djurförsök?

I varje etiskt godkännande ska det uppges när försöket ska avbrytas. Det kan vara när försöket är klart, när djuren har uppnått en viss ålder, efter en viss tid eller vid en viss grad av lidande hos djuret.