Logotyp Curie

Forskare

I Linköping har forskare vid universitetet lyckats identifiera de celler i hjärnans blodkärl som är nödvändiga för att framkalla feber. De resultaten hade aldrig kunnat nås utan djurförsök. Det säger Anders Blomqvist, professor emeritus vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

För att få använda sig av djurförsök i sin forskning behöver en forskare utbilda sig inom aktuell lagstiftning, etik, djurhållning, djurhantering och djurvälfärd.

Forskning om feber

Feber är våra kroppars sätt att reagera på något som är fel, kanske på ett virus eller på en elak bakterie, eller på en infektion eller en inflammation.

Hur feber uppstår är något som har diskuterats i årtionden. Det har funnits teorier om att olika organ i kroppen kan vara inblandade, lungorna och levern bland annat. Men forskarna vid Linköpings universitet kan visa att de enda celler som behövs för att feber ska framkallas är ett antal celler i hjärnan som kallas endotelceller.

En kunskapslucka har fyllts, skriver universitetet i ett pressmeddelande, och den luckan har fyllts tack vare möss.

– Djurförsök är enormt viktiga för den forskning om komplicerade neurologiska system som jag bedriver, säger Anders Blomqvist.

Han har under sitt yrkesliv framför allt gjort försök på råttor och möss. Nuförtiden handlar det i stort sett bara om möss. Tekniken som används har förfinats med åren.

– När vi mäter temperaturen hos mössen används till exempel inte termometrar. I stället förses mössen med en temperaturgivare i bukhålan. Datan förs sedan över trådlöst till våra instrument.

Likadant är det när mössen ska få injektioner av olika slag. Det sker via en inopererad kateter.

Säkrare resultat

Mössen kan hela tiden röra sig fritt.

– Detta leder till mycket säkra resultat, för mössen påverkas inte av hanteringen i sig, förklarar Anders Blomqvist. Vi ser att reaktionerna beror på det som forskningen vill att reaktionerna ska bero på och inte på någonting annat.

Länge fanns det en uppfattning om att gnagare och andra små djur hade en högre kroppstemperatur än människor och större däggdjur, men den högre temperaturen berodde bara på att de mindre djuren blev stressade vid mätningar.

– Med den teknik som används i dag kan man se att de har samma kroppstemperatur som vi.

Anders Blomqvist och hans kollegor bedriver forskning som går ut på att vi ska förstå hur nervsystemet fungerar. I den forskningen finns det inte några alternativ till djurförsök, säger han:

Det hävdas ibland att olika datormodeller kan ersätta djurförsök, men datormodellerna bygger ju på sånt som forskningen redan känner till och inte skulle ha känt till om det inte funnits djurförsök. Och om forskningen inte kommer fram till nya saker kommer det heller inte att finnas någon ny information att fortsätta att mata datormodellerna med.

https://djurforsok.info/887.html

Vad betyder emeritus?

Ordet kommer från latinets emereor som betyder ”tjäna ut”, att man har tjänstgjort färdigt. I dag används det nästan bara om just ordet professor. Man skulle enkelt kunna säga att det betyder att man har gått i pension – vilket inte behöver betyda att man slutar att jobba.