Logotyp Curie

Laboratorietekniker

Laboratorieteknikernas huvudsakliga uppgifter är att genomföra försöken och att analysera resultaten från dem. Det är till exempel de som opererar och ger djuren substanser som ska testas. De arbetar tätt tillsammans med forskarna och diskuterar metoder och resultat med dem.

Laboratorieteknikerna har en viktig uppgift i att upptäcka brister i metodiken och är skyldiga att meddela forskare om några problem uppstår. Största delen av arbetstiden går åt till att analysera resultat med hjälp av datorer och andra hjälpmedel. De flesta laboratorietekniker har utbildat sig till biomedicinsk analytiker.

Karin Schön

Genomför försöken

Karin Schön arbetar som laboratorietekniker i en forskningsgrupp. De undersöker hur immunsystem fungerar när det utsätts för influensavirus. Målet är att utveckla ett bättre och effektivare influensavaccin än det som finns i dag.

– Det känns meningsfullt att arbeta med forskning som kan göra livet bättre för mänskligheten, säger hon.

Karin Schön arbetade i kassan på Ica innan hon utbildade sig till laboratorietekniker, eller laboratorieassistent som det hette då, i mitten av 1980-talet. Sedan närmare 30 år arbetar hon i en forskningsgrupp på institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet. Nu undersöker man med hjälp av bland annat möss hur celler i immunsystemet samverkar med varandra, vilket är viktigt för att ta fram ett effektivt vaccin mot influensa.

– Det finns musanpassade virusstammar som används för att infektera mössen efter att de behandlats med olika vaccinkomponenter. Celler från immunsystemets organ samt serum tas sedan tillvara för olika analyser i laboratoriet.

Analyserar provresultat

Den största delen av Karin Schöns arbetstid går åt till att analysera provresultat på laboratoriet. Flera dagar i veckan besöker hon universitetets djurhus. Där ger hon mössen de substanser som ska testas. Hon sköter även avlivningen av djuren.

– Jag hade inga planer på att arbeta med djurförsök när jag gick utbildningen. Jag hade tänkt mig ett arbete på sjukhus. Men sedan fick jag praktik här på universitetet och trivdes bra. Djurförsök är en del av jobbet, säger hon.

Självständigt arbete

Arbetsgruppen består av en forskningsledare, tre forskare, fyra doktorander samt en laboratorietekniker. Karin Schön har daglig kontakt med forskningsledaren och de andra gruppmedlemmarna. Hela gruppen har möte en gång i veckan och diskuterar tillsammans hur arbetet ska läggas upp.

– Det är ett väldigt fritt och bra jobb. Jag lägger själv upp mina arbetsdagar och bestämmer mycket när jag ska göra vad, säger hon.

Viktigt att vara lugn

Karin Schön får ofta lära nytillkomna studenter hur man hanterar mössen.

– Många tycker att det är obehagligt att hålla i en levande mus första gången. Musen märker det och blir själv nervös. Det bästa är att bara vara lugn, det är något man lär sig med tiden.

Karin ser sig själv som djurvän. Försöksmössen har hon ett annat förhållande till än husdjur. De har ett annat syfte. Men hon är noga med att försöksdjuren tas väl omhand.

Alla som jobbar med djuren vill att de ska lida så lite som möjligt. De djur vi har här lever ett förhållandevis bra liv.

https://djurforsok.info/895.html