Logotyp Curie

Föreståndare

Alla försöks­djurs­verksam­heter ska ha en utsedd föreståndare för djurens hälsa och välfärd. Den jobbar tillsammans med veterinären för att djurskyddslagarna följs.

Föreståndaren ska dessutom se till att det finns rutiner för arbetet med djuren, att det förs journal och att utrustningen fungerar. 

Den utsedda föreståndaren ska finnas tillgänglig nära försökdjursavdelningen men får inte vara samma person som veterinären. Föreståndaren kan vara exempelvis läkare, biolog, apotekare, veterinär eller agronom. Dessutom ska föreståndaren ha genomgått en utbildning i försöksdjursvetenskap och vara godkänd av Jordbruksverket.

Granskning av journalföringen

Föreståndaren ska säkerställa att djurförsök utförs på det sätt som det står i lagen. Det handlar mer om att informera än om att kontrollera, menar Marie Hedlund som är utsedd föreståndare vid Uppsala universitet.

Alla djur som används i djurförsök vid Uppsala universitet har en egen journal, på samma sätt som alla människor har en egen journal i sjukvården. På den avdelning för gnagare som öppnade på Uppsala universitet under 2019 finns plats för 3 500 burar och i varje bur finns det upp till fem möss. Det blir omkring 15 000 djur och lika många journaler.

– Som föreståndare är det en av mina uppgifter att se till att informationen i journalerna stämmer överens med de etiska tillstånden. Jag gör stickprovskontroller, men det viktigaste är att föra en dialog med djurhusteknikerna och att informera forskarna om de regler som gäller och hur de kan arbeta för att förbättra för djuren, säger Marie Hedlund, utsedd föreståndare för Uppsala universitets största försöksdjursavdelning som håller gnagare.

En stor fördel är att hon är på plats på djurhuset näst intill varje dag. Det blir en kontinuerlig kommunikation med djurhusteknikerna och daglig kontakt med andra försöksledare. Det innebär också att hon hittills aldrig har behövt ingripa mot något djurförsök i efterhand.

Även om det på fler och fler försöksdjursanläggningar används journalsystem där varje djur har en egen journal, är det lagligt att föra journal för en grupp av försöksdjur under förutsättning att:

  • försöksdjuren omfattas av samma etiska godkännande av djurförsök och utsätts för samma försöksåtgärder,
  • försöksdjuren hålls i samma bur, box, rum eller motsvarande, samt
  • det gäller andra djur än primater, hundar, katter eller kaniner.

Har koll på de etiska tillstånden

– Det är klart att jag sett saker som behöver förändras. Till exempel att någon forskare missat att ha inredning i burarna som mössen gillar. Eller att journalerna inte är korrekt ifyllda. Men då kallar jag in den forskaren eller djurhusteknikern och pratar med dem och alla är positiva till det och gör förändringar. Det har aldrig handlat om att djuren har haft ett lidande eller att de etiska tillståndet inte har följts.

Som utsedd föreståndare ska hon ha koll på de etiska tillstånden som finns på avdelningen och se till att de efterlevs. Det är mellan 20 och 30 stycken och om de är stora och övergripande tittar hon i dem mycket ofta. De finns därför alltid i närheten av journalerna.

Av kärlek till djuren

Marie Hedlund har arbetat med djurförsök i tjugo år. Hon är själv forsknings­ledare i forskningsprojekt på 70 procent och arbetar som utsedd föreståndare i djurhuset på 30 procent. Hon tycker att djurförsöksverksamheten har utvecklats mycket under de senaste två decennierna.

– Tidigare var det mer av att testa och se hur det går, men idag planerar vi inför ett djurförsök på ett helt annat sätt. Forskarna vill verkligen veta hur de kan göra ett försök mer skonsamt för djuren. Det är ett engagemang som gynnar djuren. Vi vill att djuren ska må så bra som möjligt och det är kärlek till djuren som driver mig. Som utsedd föreståndare har jag chans att påverka hur framtida djurförsök bedrivs.

https://djurforsok.info/893.html

Det finns tre olika föreståndarroller

Det måste alltid finns en eller flera föreståndare som bedriver verksamheten. Föreståndarskapet är uppdelat i tre roller:

  • Föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel
  • Föreståndare för information
  • Föreståndare för utbildning och kompetens

Antingen kan en föreståndare inneha alla tre roller eller så kan man dela upp det på två eller tre olika personer.