Logotyp Curie
Tre bruna möss.

Möss lyfts upp i en pappersrulle. Foto: Lunds universitet

Mus vanligaste försöksdjuret

Mus är det vanligaste försöksdjuret. På senare år har zebrafiskar också blivit vanliga att använda i djurförsök.

Djur som ingår statistiken

I både den svenska och europeiska statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfiskar som försöksdjur. Till ryggradsdjuren räknas däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar.

Övriga djurgrupper räknas enligt svensk lagstiftning också som försöksdjur, men användningen av dem i djurförsök kräver varken etisk prövning eller inrapportering av försöksdjursstatistik.

Zebrafisk har blivit vanligare

Mus är det vanligaste djuret enligt EU:s definition av vad som räknas som ett försöksdjur. Drygt hälften (59 procent år 2021) av alla försöksdjur är möss och möss är vanliga i försök med genförändrade djur, så kallade transgena djur.

Råttor har tidigare varit vanliga försöksdjur, men användningen har minskat och under 2021 var endast sex procent råttor enligt EU-definitionen.

Zebrafisken har däremot blivit vanligare under senare år. Under 2021 låg användningen på nio procent.

Fisk, flugor och maskar allt vanligare

Det blir allt vanligare att man börjar arbeta med mindre och enklare djur.

Bananflugan är ett klassiskt försöksdjur inom genforskningen sedan början av 1900-talet.

Rundmasken C. elegans har kommit starkt under senare år och idag är fiskar av olika slag vanligare som laboratoriedjur.

Sällskapsdjur i forskningen

Hundar och katter som bor i familjer kan också vara med i studier. Det blir forskning som gynnar både djuren och människorna.

Musen är det vanligaste försöksdjuret bland däggdjuren och ganska ofta handlar det om försök där man vill se vilken funktion en viss gen har. Men med hundar och katter som bor i familjer går det att göra en helt annan typ av genetiska studier.
– Katter och framförallt hundar lever i samma miljö som människor och de utvecklar samma sjukdomar som vi. Med forskningen kan vi få förståelse för både hundens och människans sjukdomar på samma gång, säger Jens Häggström, veterinär och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

https://djurforsok.info/985.html