Logotyp Curie

Levandefällor

Myndigheter som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har ofta frågor som de vill få besvarade av forskarna.

– De bedriver inte själva forskning men kan ge oss på universiteten i uppdrag att ta fram kunskap. Ibland leder det till djurförsök och då designar vi projekten så att förvaltningens behov tillgodoses samtidigt som projektet ger svar på mer grundläggande forskningsfrågor, säger Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Han exemplifierar med ett projekt om så kallade levandefällor. I dessa fångas djur levande och den som vittjar fällan kan avgöra om det är rätt djur som har fångats in, innan det avlivas.

Uppdrag: Prova ut en ny sorts fälla för vildsvin

Fällorna måste godkännas med särskilda tester och SLU fick i uppdrag att utprova en ny sorts vildsvinsfälla.

– Vi fångade in 20 individer för att kontrollera att fällan fungerade. Samtidigt kunde vi då passa på att ta blodprover på vildsvinen och undersöka skador. Vi filmade också djuren och har genom djurförsöken fått fram kunskap om hur vildsvin reagerar vid stress och hur deras nivåer av stresshormoner ser ut, säger Petter Kjellander.

https://djurforsok.info/794.html