Logotyp Curie

Rådjur befriar fästingar från borrelia

Cirka 60 rådjur per år har ingått i djurförsök de senaste åren. Projekten rådjuren ingår i handlar till stor del om att förstå fästingburna sjukdomar. Det finns resultat som visar att rådjur kan ”tvätta bort” borreliabakterien ur fästingarna.

Provtagning på ungt rådjur

Provtagning på ett rådjurskid för att analysera om det har någon fästingburen sjukdom. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Vanligt att rådjuret går in i fällan på nytt

– Det är det minst komplicerade djuret att hantera. Det är ganska litet och vanligt. Och det är relativt lätt att fånga med hjälp av mat i en låda som blir en fälla, säger Petter Kjellander, professor i viltekologi vid SLU, som arbetar mycket med djurförsök på rådjur.

Vid djurförsöket är de tre personer som tar ut djuret ur lådan. En av dem sätter sig över djuret och håller fast det mellan sina ben medan de andra tar blodprov, väger djuret, plockar fästingar och förser rådjuret med en sändare. Det brukar ta omkring 10 minuter.

– När vi kommer blir djuret stressat, men hanteringen går snabbt över. Det tycks inte ge några starka intryck eftersom samma djur går in i samma fälla igen, ofta efter bara någon dag. Vi har haft en blandning av unga och gamla djur i våra studier och efter tre år har vi återfångat alla djur.

Värddjur för fästingar

Rådjuret är ett viktigt värddjur för fästingar och spelar därför en roll för spridningen av de sjukdomar som fästingar bär med sig. En av dem är infektionssjukdomen borrelia som kan ge människor problem i nervsystem och leder. Petter Kjellander jämför blodet i fästingarna med rådjurets blod. Resultaten visar att fästingar som bär på borreliabakterier och suger blod från rådjur befrias från borreliasmittan. Rådjuren motverkar alltså spridningen av borrelia.

– Var tredje fästing bär på borrelia och ett djur kan ha tusen fästingar på sig. Men vilda djur kan ju inte vara sjuka, då klarar de sig inte. Så det är egentligen inte så konstigt att de utvecklat ett sätt att ta hand om den här bakterien, säger han.

Exakt hur denna mekanism fungerar vet han inte, men han spekulerar i att det är en komponent i rådjurets immunsystem som oskadliggör bakterierna.

https://djurforsok.info/804.html

Rådjur

Rådjur är ett av de vilda djur som kan ingå i djurförsök. Det är ett ganska litet och vanligt djur som är relativt lätt att fånga.