Logotyp Curie

Samspel mellan vilda djur

I de stora skogarna mellan Sverige och Norge pågår ett projekt med djurförsök på vilda djur som SLU medverkar i.

I området har viltsamhället förändrats mycket under de senare årtiondena. De stora rovdjuren varg och järv som inte funnits i området på lång tid har kommit tillbaka och älgstammens storlek har varierat.

Sändare på djuren

Här fångar forskare in älg, varg och järv och förser dem med sändare. När djuren sedan blir fria kan forskarna följa hur de lever.

Syftet är att studera samspelet mellan dessa tre djurarter och hur jakt och skogsbruk påverkas av dem.

Resultaten av forskningen kan sedan användas vid förvaltning av skogar och för att avgöra hur stor jakt som kan bedrivas av människan.

Många spännande forskningsprojekt om vilda djur

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har till exempel tittat på hur djungelhöns söker kontakt med människor medan Stockholms universitet tittar på fjällrävens överlevnad, demografi och genetik. Även ugglor, smågnagare , rådjur och många andra arter ingår i forskningsprojekt.

https://djurforsok.info/798.html