Logotyp Curie

Djurens naturliga beteenden

Forskare har kunnat visa hur djurs beteenden förändras av olika orsaker genom att göra djurförsök för djurens egen skull. Forskningen hjälper oss att se sambanden och förstå orsakerna. Det gör att vi kan bli bättre på att värna om djuren så att de kan leva naturligt.

Hormoner styr djurs naturliga beteende som när de letar efter rätt partner. Hormoner kan också störa djurens naturliga beteenden som när de får i sig miljögifter. Förändringar i omgivningen påverkar direkt vilda djur och djur som människor har nära sig, både naturligt och onaturligt.

Viktiga beteenden hos djur är medfödda. De vet utan att behöva tänka efter hur en bra partner ser ut, hur man bygger ett bo och hur man tar hand om sina ungar. Och inte sällan är det hormoner som styr hur djuren beter sig.

Därför sjunger fåglar på våren

Fåglar börjar inte sjunga på våren bara för att de är glada. De gör det för att könshormonet testosteron ökar i kroppen när dagarna blir längre. Det är rätt tidpunkt för hanar att locka till sig honor. Det beror på att det är bättre att fågelungarna kläcks tidigt på sommaren så att de växer upp när det finns gott om mat, än sent på hösten när insekter dör och frukter och bär ruttnar.

För längesedan fanns det med största sannolikhet fågelhanar som lockade till sig honor sent på hösten, men fågelungarna som kläcktes då hade svårt att klara sig. Det skedde en naturlig utgallring så att fågelhanar idag sjunger på våren.

Varje djurart har en katalog av beteenden som de måste få göra för att må bra. För fåglarna är det bland annat att få sjunga, men det är inte alltid som människor tar hänsyn till djurs behov.

Miljögifter stör djurens beteende

Forskare har studerat hur djurs beteenden störs när de inte kan vara naturliga. Ett exempel är grisar som föds upp i svinstallar för köttproduktion. När suggorna blir dräktiga behöver de få bygga ett bo innan de föder sina ungar. Om de inte får det blir de stressade och sjuka.

Giftiga ämnen i miljön är ofta resultat av människan och de påverkar djurens beteenden. Det kommer fler och fler bevis på att miljögifter och hormonstörande ämnen kan ha dramatiska effekter på djurs beteenden och hälsa. Att studera det här är ett nytt forskningsområde.

Det finns djurförsök som visar att råttor som fått i sig miljögiftet DDT (ett insektsgift som förr användes flitigt i jordbruket) ändrar sitt födobeteende. Beteendet förändrades inte bara hos råttorna som ätit förgiftad mat utan också hos deras barn, barnbarn och till och med barnbarnsbarnen, trots att de aldrig varit nära DDT. Råttorna som åt DDT blev också sjuka. De fick bland annat njursjukdomar och blev feta, och som en följd av det ökade riskerna för att de skulle utveckla diabetes.

https://djurforsok.info/1029.html