Logotyp Curie
Kalvar

Kalvar. Foto: SLU

Lantbruksdjur

Forskare gör djurförsök för att vi ska förstå hur vi kan hålla djur i lantbruket på bästa sätt. Ett exempel är höns som värper ägg som vi sedan köper i affären.

Forskare undersökte om det är viktigt för hönsen att ha ett rede att värpa i, kunna sitta på en sittpinne och sandbada. Olika djurförsök gjordes och de gav en samlad kunskap som faktiskt lett till att lagen ändrats. Nu måste alla höns som hålls för äggproduktion ha tillgång till rede, sand och sittpinne.

Forskning om djurvälfärd

Tack vare djurförsöken har hönsen fått det bättre så att de kan bete sig som höns gör. Det är ofta målet för forskning om djurvälfärd – att djur ska få bete sig så naturligt som möjligt, säger Linda Keeling, professor i djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som också forskar om djurvälfärd.

– Djurvälfärd brukar man säga handlar om hur djuren själva upplever sin situation. Forskning om djurskydd är något annat. Då tar vi fram ny kunskap om vad människor kan göra för att skydda djur så att de mår bra, berättar Linda Keeling.

För att djuren ska må bätttre

Hästar, höns och kor används till exempel som försöksdjur för att djuren ska må bättre och för att vi ska lära oss mer om deras beteende och hur vi ska ta hand om dem. Djuren behöver också vacciner eller läkemedel för att förebygga eller bota sjukdom.

Djur i livsmedelsproduktionen

Många djur i lantbruk används för livsmedelsproduktion och det är därför viktigt att ta reda på hur fort läkemedlen lämnar kroppen så att man får fram livsmedel som är säkra för människor att äta.

https://djurforsok.info/935.html