Logotyp Curie

Djur har ingen moralisk status

Den första positionen säger alltså att djur inte har någon moralisk status alls. Enligt denna uppfattning väcker vår användning av djur inte någon annan moralisk fråga än att vi bör hushålla med dem som forskningsmedel. Att djur lider skada eller dödas är helt ointressant.

En följd av en sådan syn är till exempel att om en person för nöjes skull torterar ihjäl en hund – eller schimpans – så väcker ett sådant beteende lika litet en moralisk fråga som om personen hade beslutat sig för att såga isär en träbit. För många är det svårt att tänka sig en mer orimlig moralisk uppfattning än så.

Ändå är detta tänkesätt historiskt sett inte sällsynt.

När det gäller gamla tänkare och skrifter finns det alltid olika tolkningar, men det är inte helt ovanligt att uppfatta till exempel skrivningar i Bibeln, liksom hos de viktiga filosoferna Aristoteles och Immanuel Kant, som att de försvarar en ståndpunkt åt det här hållet. Sen finns det i allmänhet också skrivningar som kan tolkas i en mer djurinkluderande riktning.

Indirekt moralisk status

Ett sätt att behålla det centrala i denna tanke men samtidigt göra den mer tilltalande är att knyta vår behandling av djur till vår behandling av människor. En person som torterar en hund är förstås kallsinnig och på andra sätt farlig också för människor. Ett barn som är grymt mot djur, även om det bara skulle vara mot spindlar eller små krabbor, bör tillrättavisas eftersom vi är rädda för att ett sådant beteende annars en dag kan komma att riktas mot lekkamrater och andra människor. Här kan man säga att det är fel att tortera hunden, men om man rotar i saken ser vi att felet ytterst ligger i hur människor påverkas.

En sådan idé om vad man kan kalla en indirekt (i kontrast till en egen eller direkt) moralisk status är nog den vanligaste när vi tänker på exempelvis konstföremål och skyddsvärda byggnader. Om någon spränger Cheopspyramiden eller eldar upp konstnären Frida Kahlos alla tavlor så handlar personen förstås moraliskt fel. Men felet ligger inte i att stenar och vävdukar har en moralisk status, utan i hur dessa handlingar påverkar människor och vad de säger om gärningsmannens avsikter och framtida farlighet.

Tar inte upp det mest väsentliga

En sådan syn kanske delvis förklarar varför det vore fel att tortera en hund, men den tar inte upp det mest väsentliga. Det mest väsentliga är istället att hunden far illa, och att det sker utan något som helst vettigt försvar. Djur har alltså en egen eller direkt moralisk status, inte en status som enbart är knuten till hur människor i sista hand påverkas av hur de behandlas.

https://djurforsok.info/1443.html

OM TEXTEN: "Etiken kring djurförsök" är skriven våren 2022 av Henrik Ahlenius. Han forskar om psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi vid Stockholms universitet.

TIPS FRÅN REDAKTIONEN: Du får mest ut av texten på den här sidan om du läser hela avsnittet ”Etiken kring djurförsök” på sajten från början till slut, som en samman­hängande text! Vill du skriva ut texten kan du göra det här.