Logotyp Curie

Hon vill ha en öppen diskussion

Stamcellsprofessorn Karin Forsberg Nilsson var tidigare ordförande för expertgruppen för försöksdjursvetenskap vid Vetenskapsrådet. Hon vill arbeta för en öppen och rak kommunikation i försöksdjursfrågor.

– Det är viktigt att verka för ett öppet diskussionsklimat i dessa frågor för att upprätthålla förtroendet för forskningen hos allmänheten, säger hon.

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap skapades för att ge stöd och råd till Vetenskapsrådet i frågor som rör djurförsök. Den ska också vara forskarsamhällets röst i försöksdjursfrågor. Uppsalaprofessorn Karin Forsberg Nilsson vill särskilt verka för att skapa en öppen dialog i dessa frågor.

– Försöksdjur är ett område som väcker mycket känslor och diskussioner. Därför är det viktigt att vi är helt öppna om vilken forskning som sker. Men vi kan inte bara vänta på att diskussionen kommer upp utan måste även vara med och initiera den, säger hon.

Egen erfarenhet av djurförsök

Som forskare vid Uppsala universitet har Karin Forsberg Nilsson en lång erfarenhet av att arbeta med försöksdjur. I hennes forskning om stamceller har det huvudsakligen handlat om genetiskt modifierade möss.

Ett av expertgruppens viktigaste arbetsområden är att följa anpassningen av EU:s nya försöksdjursdirektiv till svenska förhållanden. Karin Forsberg Nilsson anser att gruppen med sin sammanlagda kompetens har en viktig roll att föra forskarsamhällets talan i de här frågorna. Hon tycker att det är särskilt viktigt att vårda och utveckla den svenska modellen med etiska prövningar.

Svensk forskning ska hålla toppklass

Karin Forsberg Nilsson vill också verka för att förhållandena för svensk forskning med försöksdjur ska vara i toppklass. För att nå dit krävs en satsning på försöksdjur som infrastruktur för medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Och då handlar det inte bara om nya anläggningar och avancerade mikroskop, utan också om att ha de bästa djurmodellerna.

– För att de svenska forskarna ska ha möjlighet att konkurrera på den internationella arenan behöver Vetenskapsrådet fortsätta att främja den typen av infrastrukturella satsningar.

https://djurforsok.info/1231.html