Logotyp Curie

Forskaren: Vi väljer djurfria metoder om det går

Ingen forskare i Sverige väljer djurförsök om det går att använda djurfria metoder som fungerar lika bra.
– Många är nog inte medvetna om detta, men så är det, säger Stina Tucker som är chef på Wallenberglaboratoriet vid Karolinska Institutet, och ordförande i Expertgruppen för försöksdjursvetenskap.

Det är faktiskt inte ens lagligt att välja djurförsök om det finns likvärdiga alternativ som inte inbegriper djur, tillägger Stina Tucker.

Kanske är det inte så många som känner till det heller.

Utgångspunkt: är det nödvändigt eller inte?

Djurförsök är en känslig fråga. Forskare och andra som arbetar med djurförsök kan ibland bli ombedda att förklara vad som är så ”bra” med dem. Men i de här sammanhangen handlar det egentligen inte om ”bra” eller ”dåligt”. Det handlar väldigt mycket mer om vad som är nödvändigt eller inte nödvändigt.

– Kruxet är att vi ska skapa ny kunskap, och då kan vi i nuläget inte fasa ut djurförsök helt och hållet, förklarar Stina Tucker.

Djurfria modeller allt vanligare

Det finns modeller av olika slag, till exempel datamodeller och cellbaserade modeller, men i dem kan forskarna bara stoppa in sådant som redan är känt.

– Vi har blivit oerhört mycket bättre på att bygga djurfria modeller, men det är fortfarande så att de här modellerna ofta blir förenklade versioner av verkligheten. De ger oss inte hela bilden, säger Stina Tucker.

Finns det forskning som är mer beroende av djurförsök än annan forskning?

– Ofta kokar det ner till själva forskningsfrågan, men om man generaliserar skulle man kunna säga att det framför allt är naturvetenskaplig och medicinsk grundforskning som är beroende av djurförsök, säger Stina Tucker.

Nya vaccin och läkemedel

När nya infektioner dyker upp är det svårt att undvika djurförsök. Ta coronaviruset, till exempel.

– Det krävdes många djurförsök för att få fram vaccinerna. Någonting annat var inte möjligt för vi hade inte alla pusselbitarna.

Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med information att stoppa in i olika typer av modeller.

När man testar nya läkemedel är det också svårt att undvika djurförsök.

– Man vill bland annat vara säker på att läkemedlet hamnar rätt i kroppen. En tablett går genom magen ut i blodomloppet innan det når det organ det ska till. Hela det förloppet måste undersökas. Hamnar den aktiva substansen där den ska? Att testa läkemedlet direkt på celler på en platta eller i en liten skål är inte alls samma sak. Då kommer ju substansen ”rätt” på en gång.

Om alla djurförsök förbjuds?

Vad skulle hända om vi satte stopp för djurförsök i detta nu?

– Då måste man vara medveten om och acceptera konsekvenserna. Då måste man också tycka att det är okej att det inte utvecklas nya läkemedel mot olika cancerformer, eller mot depression eller mot andra svåra sjukdomar som drabbar oss. Vill vi skapa ny kunskap är djurförsök fortfarande nödvändiga. Vissa djurförsök kan kanske aldrig ersättas med någonting annat.

Hur mycket forskarna än skulle vilja det. För faktum kvarstår: djurförsök är komplicerade, dyra – och etiskt komplexa. Det tycker Stina Tucker också.

– Nyttan ska alltid vara större än lidandet. I vår tid är det också mer självklart att djur har ett moraliskt inneboende värde. Att implementera 3R i forskningen är en självklarhet i dag, det var det inte när jag började min forskningsbana. Då låg fokus framför allt på själva forskningsfrågan.

https://djurforsok.info/1797.html

Forskning pågår under lång tid

Forskningsprojekt pågår för det mesta i många år. Det innebär att forskningen sker i många steg. Först görs kanske försök på proteiner, sedan på celler. Därefter på djur, och så småningom på människor.

Mängder av olika försöksmetoder används hela tiden i forskningen och majoriteten av dem är djurfria.

Cellbaserade försök har utvecklats och blivit mer och mer komplexa. Hittills är de emellertid inte så komplexa som ett helt djur är.