Logotyp Curie

De flesta accepterar djurförsök

En majoritet av allmänheten i Sverige tycker att det alltid eller i vissa fall är acceptabelt att djur används i försök inom medicinsk forskning. Förtroendet för att forskarna följer lagar och regler för djurskydd är också högt.

En undersökning som Vetenskapsrådet gjorde 2018 visar att drygt hälften av tillfrågade anser att djurförsök är acceptabelt i medicinsk forskning. I fördjupande följdfrågor visar det sig att 78 procent accepterar djurförsök i vissa sammanhang. Om man dessutom vet att djuren behandlas väl och inte utsätts för onödigt lidande ökar acceptansen till 82 procent.

– Det här visar hur viktigt det är att vi som arbetar med djurförsök inom medicinsk forskning informerar om hur det går till, hur vi hanterar djuren och vilka lagar och regler som gäller, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, Vetenskapsrådets huvudsekreterare inom medicin och hälsa.

I undersökningen var det fler män än kvinnor som menade att det är acceptabelt med djurförsök. Det fanns också en skillnad mellan olika åldersgrupper där acceptansen är lägst bland yngre, 16-29 år.

Förtroende för forskarna

Två av tre av de som tillfrågats i undersökningen uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för att forskarna följer lagar och regler för djurskydd.

– Det här är viktigt eftersom acceptansen för djurförsök hänger ihop med förtroendet för att forskarna behandlar djuren bra. Högt förtroende för forskning kombinerat med höga förväntningar på forskningens resultat ger en förståelse för att man måste bedriva försök på djur, menar Madeleine Durbeej-Hjalt.

Liknande attityder 2008

Undersökningen genomfördes hösten 2018. Drygt 1 000 personer från 16 år och uppåt ingick och de tillfrågade representerar ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. År 2008 gjorde Vetenskapsrådet en liknande undersökning. På ett övergripande plan finns inga skillnader i acceptansen mellan de två undersökningarna som gjorts. 77 procent var positiva till djurförsök inom medicinsk forskning år 2008, och 78 procent år 2018.

Provrör med små ägg.

Odling av bananflugor. Foto: Urban Friberg, Linköpings universitet

Skillnad på olika djur

I undersökningen 2018 frågades om inställningen till djurförsök beroende på djurslaget. Svaren visar att allmänheten gör skillnad på olika djurslag: Högst är acceptansen för djurförsök på bananflugor och gnagare och lägst är acceptansen för försök med tamdjur som hund och katt.

https://djurforsok.info/1208.html