Logotyp Curie

Vad tycker Djurens rätt?

Djurens Rätt arbetar aktivt för att förbjuda och ersätta djurförsök.

Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte är i djurindividens intresse. Så länge djurförsök utförs måste lidandet för djuren minskas och djurens förhållanden förbättras.

Djurens Rätt föreslår bland annat att Sverige ska utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder och ta fram handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.

https://djurforsok.info/1225.html