Logotyp Curie

Lagen kräver etisk prövning av djurförsök

Det är förbjudet enligt lag att genomföra djurförsök i Sverige utan att dessa har granskats och godkänts i förväg. Landets djurförsöksetiska nämnder har till uppgift att väga nyttan av försöken mot lidande för djuren.

Av de ansökningar som lämnas in till landets sex regionala djurförsöksetiska nämnder varje år godkänns de allra flesta Men vägen dit innebär oftast en hel del arbete från forskarnas sida. Faktum är att kompletteringar eller förändringar krävs för de flesta ansökningar.

Grundlig utredning

Nämnderna har 14 ledamöter. De sammanträder ungefär en gång i månaden. För att alla ärenden ska hinnas med är varje nämnd uppdelad i flera beredningsgrupper som ser till att ansökningarna är korrekta, begripliga och fullständiga.

– Vi sätter oss in i varje ärende, oavsett om de är enkla eller komplicerade. För allt som är lite oklart vänder vi oss till den sökande och begär kompletterande information, säger Mats Sjöquist, som under många år var forskarrepresentant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Lagen om djurförsöksetisk prövning infördes 1979, och omformades 1989, 1998 och 2013. Från juli 2018 gäller en ny lag.

Regeltrots kan ge fängelse

Detta innebär att när ansökningarna väl ligger på bordet vid nämndmötet är de flesta oklarheter uppklarade. Detta, tillsammans med det faktum att djurförsök inte får användas om alternativa metoder finns, är en förklaring till att avslagen är så få. Nämndens beslut är bindande. Den som avviker från besluten bryter mot lagen och riskerar böter eller till och med fängelse.

Under den tid som Mats Sjöquist har jobbat med djurförsöksetiska frågor har han sett att medvetenheten och engagemanget hos forskarna har ökat:

Vi får fler och fler forskare som är duktiga på att planera försök och skriva ansökningar som snabbt kan godkännas. Framför allt har de som gör många ansökningar märkt att det blir mycket mindre jobb för dem om de sköter det här ordentligt.

https://djurforsok.info/1351.html