Logotyp Curie

Djurskydds­förordningen

Djurskyddsförordningen kan enkelt beskrivas som en mer detaljerad version av djurskyddslagen.

I djurskyddsförordningen finns detaljerade anvisningar om hur djurstallar, där djuren bor, ska vara utformade och hur olika sorters djur ska skötas. Det kan till exempel handla om att hönsen ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad, om rävars behov att gräva, vilka nötkreatur som ska hållas på bete, att svin ska hållas lösgående etcetera.

Ett speciellt kapitel om djurförsök

Kapitel 7 i djurskyddsförordningen handlar om djurförsök. Där står till exempel om vilka djur det krävs tillståd för vid försöksdjursverksamhet.

Läser man förordningen ser man också att Jordbruksverket har många uppgifter och brett ansvar för försöksdjursverksamheten i Sverige. Det är till exempel Jordbruksverket som meddelar föreskrifter och prövar tillstånd.

https://djurforsok.info/1049.html