Logotyp Curie

Djurskydds­lagen försvarar alla djur

I djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser för hur djur ska skötas. Lagen gäller inte bara försöksdjur för forskning, utan alla djur, till exempel sällskapsdjur och lantbruksdjur.

Djurskyddslagen slår till exempel fast att djuren ska ges tillräckligt med foder, vatten och tillräcklig tillsyn. Deras miljö ska vara god så att den hjälper deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Djur får inte överansträngas, straffas med slag eller drivas på med redskap så att de kan skadas. De får inte hållas bundna på ett sätt som är plågsamt. Djur som transporteras ska skyddas mot till exempel värme, köld, och skavning.

Ett sjukt eller skadat djur ska så snabbt som möjligt få nödvändig vård om det inte är så sjukt eller skadat att det snabbt måste avlivas.

Djuren har ett eget värde

I den svenska djurskyddslagen har djuren ett eget värde som individer, utöver det värde de har för människan. Varje individ har skydd mot onödigt lidande och sjukdom och ska dessutom ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagens syfte är att djuren ska ha det bra under hela sin livstid.

Brott mot djurskydds­lagen kan ge fängelse

Förutom bestämmelserna om hur djur ska hållas, skötas och vårdas finns till exempel bestämmelser om vilka som har ansvar för tillsyn av djuren, det vill säga de som ser till att lagar och regler följs. Det är kommunerna, länsstyrelserna och Jordbruksverket som har det ansvaret.

Djurskyddslagen ger alltså skydd åt djur vars ägare har försummat deras tillsyn och vård eller misshandlat dem. Om ett djur utsätts för lidande och missförhållandena inte rättas till kan myndigheterna besluta om att djuret ska omhändertas.

Den som bryter mot djurskyddslagen kan dömas till böter eller fängelse. Böter eller fängelse i högst två år kan också bli straffet för den som döms för djurplågeri (enligt brottsbalken 16 kap. 13 §).

https://djurforsok.info/1045.html