Logotyp Curie
Tjej med laptop som sitter i bred fåtölj

Bild: DepositPhoto

Granska argumenten och ta ställning

Aktivitetens inriktning: Använda etiska begrepp, teorier och modeller samt formulera en åsikt.

Ämne: Religion

Genom att granska några argument för och emot djurförsök kan du få en bra bild av vilka principer som styr de ståndpunkterna. Här ska du fundera på vilka argument som ligger närmast din egen åsikt samt ta reda på vilken etisk princip som ligger bakom ett argument.

Gör så här

Här presenteras några argument för och emot djurförsök:

  1. Välj det argument som ligger närmast din egen åsikt. Motivera varför du anser att just det argumentet väger tyngre än de andra.
  2. Välj det argument du absolut inte håller med om. Motivera på vilket sätt det argumentet inte håller enligt ditt sätt att se på det.
  3. Välj ett av argumenten och analysera vilken etisk princip som den grundar sig på. Vilken etisk princip ligger bakom argumentet? Pliktetik, konsekvensetik/utilitarism eller sinnelagsetik (gör en sökning på internet om du är osäker på vad de etiska principerna står för).
  4. Presentera ditt arbete i forma av en argumenterande text.

Olika citat med argument för djurförsök

  • ”Det är oetiskt att inte göra djurförsök. Om vi inte gjorde djurförsök skulle vi inte ha några läkemedel, och då hade människor fått plågas i stället.”
  • ”Djurförsök har varit nödvändiga för att öka kunskapen om sjukdomar och för att hitta nya behandlingsformer. I valet mellan människors hälsa och utveckling av nya läkemedel med hjälp av laboratoriemöss är valet tämligen enkelt.”
  • ”Om vi accepterar principen att människan använder djur för egna syften, måste vi också acceptera att vi utför djurförsök. Det betyder inte att vi har rätt att behandla försöksdjuren hur som helst. De ska ha ett lagligt skydd liksom alla andra djur som hålls i fångenskap.”

Olika citat med argument mot djurförsök

  • ”Djur kan, likt människor, känna smärta och lidande och det är därför inte etiskt försvarbart att använda dem i försök.”
  • ”Många utgår helt oreflekterat från att människors lidande är viktigare än djurs och att ett människoliv har högre värde. Men smärta och lidande är något ont vi bör minimera oavsett vem som upplever det. Därför är de svårt att etiskt rättfärdiga försök på djur.”
  • ”Det är lätt att förespråka djurförsök om det gäller individer man inte har någon relation till, men om det gällde ens eget husdjur, en själv eller någon anhörig skulle de flesta tänka annorlunda.”

https://djurforsok.info/1144.html