Logotyp Curie
Elever som arbetar i grupp

Bild: DepositPhoto

Värderings­övning om djurförsök

Aktivitetens inriktning: Använd kunskaper för att göra personliga val

Ämnen: Naturkunskap/religion

Att göra en värderingsövning är ett bra sätt att diskutera de etiska perspektiven på djurförsök och ringa in några av de konfliktytor som finns kring ämnet. Den här värderingsövningen kallas ”heta linjen” och gör sig bäst i helklass.

Övningen går ut på att en person läser upp ett påstående. Därefter ska elever ta ställning till påståendet och sedan placera sig längs en linje i klassrummet där den ena änden är "Håller med helt och hållet", och den andra änden är "Håller inte med alls".

Gör så här

 1. Gå igenom vad övningen så att alla vet vad den går ut på. Att det handlar om att ta ställning till ett påstående och därefter ställa sig på en linje utifrån den egna uppfattningen. Alla ska kunna motivera sitt val. Markera en tänkt linje längs klassrummets ena vägg, lägg en lapp i ena änden med "Håller med helt och hållet" och i den andra änden läggs en lapp med "Håller inte med alls".
 2. En person läser upp ett påstående (välj från nedanstående). Alla funderar på var någonstans längs linjen den egna uppfattningen passar bäst.
 3. Alla ställer sig längs med värderingslinjen utifrån sin egen uppfattning.
 4. Var och en berättar kort motiven för sitt ställningstagande för den som står närmast på linjen.
 5. Låt sedan några elever längs med linjen presentera sina argument för klassen.
 6. Fortsätt med nästa påstående och avsluta när det känns som att argumenten börjar klinga av.
 7. Välj några av de avslutande diskussionsfrågorna och sammanfatta de frågor som kommit upp i diskussionen.

Påståenden att ta ställning till

 • Det är rätt att genomföra försök på djur om det leder till att antalet som dör i cancer minskar.
 • Vissa djur är mer värda än andra.
 • Det är rätt att genomföra djurförsök trots att man vet att djuret lider.
 • Det är rätt att människan föder upp djur för att få mat föda, kläder och sällskap.
 • Människan har samma värde som andra levande varelser på jorden.
 • Det är rätt att föda upp djur med förändrade gener för att använda dem i läkemedelsforskning.
 • Det är rätt att avla fram hundraser för att tillgodose människors behov och önskningar.

Avslutande diskussion

Förslag på frågor att välja mellan:

 • Vilken fråga skapade mest diskussion? Varför just den tror du?
 • Varför tror du att frågan om djurförsök väcker så starka känslor hos vissa?
 • Är det någon skillnad på argument som bygger fakta och de som grundar sig på känslor och värderingar?
 • Fundera lite kring hur man kan värdera nytta mot lidande. Vad ger stor nytta?
 • Vilket lidande hos djur är inte ok? Var går gränser där lidandet hos djur inte är värt nyttan? Kan man mäta nytta och lidande?
 • Vad är det för skillnad mellan att forska på djur och använda djur i andra sammanhang, till exempel köttkor, äggproduktion, sällskapsdjur, cirkusdjur?
 • Hur kan forskningen bidra att utveckla och förbättra situationen för djur?
 • Tänk dig att man förbjöd djurförsök idag, hur skulle det påverka forskningen, samhället och djuren tror du?

https://djurforsok.info/1138.html