Logotyp Curie

Lärarhandledning: Uttryck din åsikt

Djurförsök är en fråga som väcker diskussion och känslor. Det är därför ett tacksamt ämne att använda för att träna sin förmåga att uttrycka åsikter i en debattartikel.

Kommentarer

Det kan vara värt att låta eleverna arbeta med några delar av materialet som ger en grundläggande inblick i vad det handlar om, till exempel aktiviteten ”Vad kan du om djurförsök?”. Det är en fördel att vara bekant med själva begreppet, omfattningen och vilket regelverks som styr forskningen med djurförsök. Även de delar av materialet där olika företrädare redogör för sina åsikter kan vara bra att sätta sig in i och hämta argument ifrån.

I anvisningen hänvisas till några delar i materialet som hjälper eleven att skapa sig en bild av ämnesområdet.

De förslag på rubriker ska ses som förslag. Det är givetvis bäst om eleverna själva formulerar sin rubrik utifrån den ståndpunkt som ska behandlas i debattartikeln.

Avsluta och bedöma

Uppmana eleverna att ”publicera”, eller låta andra elever läsa och reagara på artiklarna. Det kan ge upphov till intressanta diskussioner och samtal.

Att bedöma artiklarna är möjligt då de faller in under åtminstone ett av kunskapskravens aspekter.

Kopplingar till kursplanen

Ämnets syfte – ett urval

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
  • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Centralt innehåll Samhällskunskap 1b

Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Kunskapskrav samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

https://djurforsok.info/1202.html

Om övningen:

Ämne: Samhällskunskap

Tid: 80–120 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt med innehållet på djuförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Analysera djurförsök och argumentera för en ståndpunkt.