Logotyp Curie

Lärarhandledning: Vad tycker du och vad säger lagen?

Det här är ett alternativ till aktiviteten ”Vad kan du om djurförsök?”

Kommentarer

Skillnaden här är att dessa påståenden har en tydligare avgränsning mot det regelverk som styr den forskning som bedrivs med djurförsök. Syftet med den här aktiviteten är att inventera elevernas kunskaper och attityder till djurförsök för att sedan ställa dem mot de regelverk som finns. Målsättningen är att eleverna ska öka sin medvetenhet kring de regelverk som faktiskt finns.

Låt gärna eleverna diskutera de påståenden som ger upphov till åsikter och diskussion. Uppmana dem att söka vidare i materialet för att få mer information om vad som gäller.

Kopplingar till kursplan Naturkunskap 1a och 1b

Ämnets syfte – ett urval

Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.

Centralt innehåll

  • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Kunskapskrav Naturkunskap 1a och 1b

Aktiviteten bör inte ligga till grund för bedömning, men de diskussioner som uppstår skapar förutsättningar för eleverna att arbeta med följande kunskapskrav.

https://djurforsok.info/1182.html

Om övningen:

Ämnen: Na/Re/Sh

Tid: 40–60 min

Aktivitet: Elever arbetar självständigt eller i mindre grupper med innehållet på djuförsök.info.

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap