Logotyp Curie

Djurskyddsorgan

Där det finns försöksdjur ska det också finnas ett djur­skydds­organ. Djur­skydds­organet verkar för god välfärd för djuren, informerar och ger råd vid djurförsök och kan också göra vissa ändringar i de etiska tillstånden.

– De flesta av djurskyddsorganets uppgifter har vi arbetat med under många år i Sverige. Men de har inte varit formaliserade på det sätt som de är nu i djurskyddsorganet. Här i Umeå är vi en liten organisation där utsedd föreståndare, veterinär, djurtekniker och försöksledare arbetar nära varandra och vi utbyter hela tiden information och ger råd, säger Anders Thornell, universitetsveterinär vid Umeå universitet.

Djurskyddsorgan verkar för djurens välfärd

Sedan 2014 möts djurskyddsorganet vid Umeå universitet regelbundet och går igenom vad som är nytt på området djurens välfärd och vad som behöver kommuniceras till forskarna vid universitetet. Det kan till exempel handla om ny information som visar att möss blir stressade om man lyfter dem i svansen, eller data som visar att tumörtillväxt påverkas av temperaturen i djurhuset.

Djurskyddsorganet ger också råd om hur djurförsök kan ersättas, begränsas eller förfinas enligt 3R-principen.

– Tyvärr är det svårt att nå forskare som kollektiv med ny information. Men i samtal med enskilda forskargrupper på plats vid ett djurförsök fungerar det väldigt bra.

Etiska godkännanden

Alla ändringar av etiska godkännanden av djurförsök görs normalt av de djurförsöksetiska nämnderna i Sverige. Men sedan mitten av 2018 har djurskyddsorganen även rätt att göra vissa ändringar i ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök. En sådan ändring får inte påverka möjligheten att uppnå syftet med försöket. Det får inte heller påverka försöksdjurens välfärd på ett negativt sätt.

– Det kan till exempel handla om ändrade doser av en läkemedelssubstans man vill testa. Eller att man vill flytta verksamheten från ett djurhus till ett annat eller byta försöksledare. Byte av narkosmetod skulle också kunna vara en sådan ändring. Om det finns minsta tvivel om att detta påverkar djurens välfärd negativt kommer vi i djurskyddsorganet att kräva att forskaren kan visa dokumentation från studier på att en sådan ändring är ok, säger Anders Thornell.

Ett djurskyddsorgan ska minst bestå av

  • föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel
  • veterinär eller expert
  • etologen, i verksamheter med apor
  • en forskare, om verksamheten använder försöksdjur
  • en representant för den personal som sköter djuren

https://djurforsok.info/897.html