Logotyp Curie

Djurskyddsorgan kan påverka etiskt godkännande

Olika djurskyddsorgan har rätt att göra vissa ändringar i ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök.

Alla ändringar av etiska godkännanden av djurförsök görs normalt av de djurförsöksetiska nämnderna i Sverige.

Sedan mitten av 2018 har djurskyddsorganen, som finns på universiteten och hos alla användare, uppfödare och leverantörer, rätt att göra vissa ändringar i ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök. En sådan ändring får inte påverka möjligheten att uppnå syftet med försöket. Det får inte heller påverka försöksdjurens välfärd på ett negativt sätt.

Djurskyddsorganet får alltså bara godkänna ändringar som varken riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd och inte heller påverkar möjligheten att svara på forskningsfrågan. Ändringar som påverkar på det sättet måste istället skickas till en djurförsöksetisk nämnd.

https://djurforsok.info/1039.html

Styrs av Jordbruksverkets föreskrift

Djurskyddsorganets arbetsuppgifter finns att hitta i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om försöksdjur. Här specificeras bland annat vilken rätt djurskyddsorganen har att besluta om ändringar i ett befintligt etiskt godkännande.