Logotyp Curie

Get

Getter används till exempel för att framställa antikroppar, på samma sätt som hos får och kaniner.

Efter att geten har fått ett främmande ämne kan de antikroppar som immunsystemet producerar renas fram ur blodet. Antikropparna används sedan inom forskningen för att analysera vilka ämnen ett prov innehåller.

https://djurforsok.info/907.html