Logotyp Curie

Så används olika djurslag

Olika djurslag används i olika typer av djurförsök. Många olika faktorer avgör vilket djur som är mest lämpligt för en viss forskningsstudie.

Om ett visst djurslag har använts i djurförsök under lång tid finns det också mycket insamlad kunskap om djurets fysiologi, beteende och kroppsfunktioner. Det kan underlätta nya studier. Men det finns också en mängd andra faktorer som avgör vilket djurslag som passar bäst för en viss typ av forskning.

Likhet med människan har stor betydelse i medicinsk forskning. Ekonomi och praktiska möjlighet att hålla djur har också betydelse där det ofta är svårare och dyrare att hålla stora djur. Här nedan finns några djurslag listade och beskrivningar över hur de kan användas i djurförsök.