Logotyp Curie

Modell för smärta

På Karolinska Institutet arbetar forskaren Camilla Svensson med att förstå mekanismerna bakom smärta.

Camilla Svensson har på nära håll sett hur kronisk smärta påverkar livskvaliteten. Det är en viktig drivkraft för henne.

– Smärta är ett stort problem. Närmare 20 procent av befolkningen i Sverige lider av smärta, berättar Camilla Svensson.

Hon är en av flera grundforskare i ett projekt som arbetar med djurmodeller och cellkulturer.

Fokus på sjukdomen reumatoid artrit

Sjukdomen reumatoid artit induceras i möss och sedan studerar forskarna hur mössen beter sig. De analysera också hur nerver från sjuka djur skiljer sig från friska. Det ger ledtrådar om vad som förändras i kroppen när man har reumatoid artrit.

Målet är att förstå mekanismen bakom smärta så att vi kan identifiera nya sätt att minska den. I slutänden vill vi givetvis utveckla nya läkemedel mot smärta.

Forskargruppen träffar regelbundet läkare. Genom erfarenhetsutbyte med smärtspecialister och reumatologer får forskarna information som de kan ta med sig in i forskningen.

https://djurforsok.info/832.html