Logotyp Curie

Djur som modell för sjukdom

Ibland utvecklar djur samma sjukdomar som människor och de kan då användas som modeller i forskning om mänsklig sjukdom.

Men de flesta sjukdomsmodeller som finns idag har bara något eller några enstaka symtom gemensamt med människans sjukdom. Det är inte heller så vanligt att djuren har utvecklat symtomen spontant.

Forskare försöker ofta hitta eller utveckla en djurmodell som kan användas för forskningen av en sjukdom eller en behandling.