Logotyp Curie

Autoradiografi

Autoradiografi är en metod som kan användas för att undersöka hjärnan.

Med hjälp av autoradiografi går det till exempel att undersöka hur celldelning eller tillverkning av proteiner går till. Ett vanligt användningsområde är att studera var i hjärnan ett läkemedel verkar.

Så går försöket till

Ett försök kan till exempel gå till så här:

  • En råtta får ett läkemedel som är märkt med en låg dos av radioaktivitet.
  • Efter en tid avlivas djuret och hjärnan delas upp i tunna skivor eller snitt.
  • Cellerna eller vävnadssnitten som innehåller radioaktiva ämnen täcks med fotografisk film och får vila i mörker.
  • De radioaktiva ämnena strålar på filmen.
  • När filmen sedan framkallas blir det mörka partier där de radioaktiva ämnena finns och det är alltså i de områdena i hjärnan som läkemedlet har haft sin effekt.

https://djurforsok.info/855.html