Logotyp Curie

Några metoder inom djurförsök

Hur går det till att forska med hjälp av djurförsök? Forskarna använder olika metoder för att söka svar på olika frågeställningar.

En knockoutmus är en mus där forskarna har slagit ut en gen. Tekniken har använts mycket för att besvara frågeställningar om vilken betydelse en viss gen har vid sjukdom och behandling. Forskarna bakom själva metoden fick ta emot Nobelpriset 2007 för sina upptäckter. Även de forskare som upptäckte den så kallade gensaxen fick Nobelpriset 2020. Gensaxen har blivit ett viktigt verktyg för forskning med hjälp av djurförsök.

Här finns mer information om dessa och andra metoder som används inom forskningen med djurförsök.