Logotyp Curie

Så går knockout­metoden till

Vi visar med bilder steg för steg hur man gör för att skapa en knockoutmus. Knockout innebär att ta bort en gen men det går också att lägga till en gen.

Så här går det till att skapa en knockoutmus:

Gener förs in i celler med hjälp av elektricitet.

Steg 1: De gener som ska förändras sätts till en odling av stamceller. Cellerna öppnas med en elektrisk puls och de förändrade generna förs in i en del av cellernas arvsmassa.

Steg 1: Mus och celler

Steg 2: I den här bilden är de förändrade cellerna bruna.

Steg 3: Celler sprutas in i ägg

Steg 3: Cellerna som nu har förändrade gener sprutas in i ett befruktat musägg, ett mycket tidigt embryo som kallas blastocyst. När cellerna blandas med embryots celler bildas ett slags mosaik av celler.

Steg 4: Förs in i en mushona

Steg 4: Blastocysten förs in i en mushona, en surrogatmamma. Hon föder ungar som har en blandning av normala och genförändrade celler.

Möss med fläckig päls

Steg 5: Ungarna har fläckig päls. Det beror på att cellerna i blastocysten bar anlag för gul färg medan de förändrade cellerna, förutom den genetiska förändringen, bar anlag för mörk päls.

Steg 6: Möss med fläckig päls plus mus med normal päls

Steg 6: Mössen korsas med normala möss och man hoppas att den förändrade genen ska finnas i en könscell så att den ärvs till nästa generation.

Steg 7: Två bruna och en svart mus

Steg 7: Det ger upphov till både normala möss (svart på bilden) och möss som bär på det förändrade anlaget i enkel uppsättning (bruna på bilden).

Steg 8: Två bruna möss korsas

Steg 8: Mössen som bär på genförändringen korsas med varandra.

Steg 9: Fyra möss, tre svarta och en brun

Steg 9: Ungefär en fjärdedel av ungarna blir knockoutmöss. De får den förändrade genen i dubbel upplaga, alltså både från mor och far.

https://djurforsok.info/822.html