Logotyp Curie

FAQ om smink och djurförsök

2013 blev det förbjudet i EU att använda djurförsök när man tar fram kosmetika. Förbudet gäller inte bara typiska sminkprodukter utan även till exempel tandkräm, tvål och shampo.

Vanliga frågor om djurförsök och smink

  • 2004 införde EU-länderna förbud mot att testa kosmetiska slutprodukter på djur. Att testa ingredienser som ingick i olika kosmetiska preparat var fortfarande tillåtet.
  • 2009 förbjöds (med några undantag) även djurtester av enskilda ingredienser och kombinationer av ingredienser. Det blev också förbjudet att marknadsföra kosmetiska slutprodukter som testats på djur.
  • 2013 infördes ett fullständigt förbud mot djurförsök i samband med kosmetikaframställning. Efter den 11 mars det här året är det förbjudet att inom EU-länderna och ytterligare några samarbetsländer (så kallade EES-länder) att sälja eller marknadsföra kosmetika (slutprodukt och/eller ingredienser) som har testats på djur.

Förbudet gäller kosmetika och hygienprodukter. Det innebär att många vanliga produkter som tandkräm, tvål och schampo också omfattas.

Det finns nu godkända test som utgår från odlade hudceller. Därför är hudirritationstester på djur numera förbjudna.

Ingenting. Förbudet att sälja smink som testats på djur gäller bara för nya produkter. Företagen kan fortfarande använda data från djurförsök som gjordes innan det blev förbjudet för att visa att ingredienserna i nya produkter är säkra.

Förbudet mot att testa smink på djur gäller också smink som importeras från länder utanför EU. Företagen måste kunna visa att produkterna är ofarliga vid normal användning för att få sälja dem. De måste kunna redogöra för vilka tester som har gjorts av ingredienserna, oavsett var i världen testerna har utförts.

Det är förbjudet att använda djurförsök för att ta fram smink och andra kosmetikaprodukter. Men det finns undantag när substanser faller under annan lagstiftning, och då kan kosmetikatillverkare till och med tvingas att göra djurtester.

Läs mer i vår artikel Smink och djurförsök

När det fullständiga förbudet mot djurförsök i samband med kosmetikaproduktion infördes inom EU 2013 var det fortfarande så att det kunde finnas krav på djurförsök i andra delar av världen. Företag som då ville sälja sina produkter även utanför EU fick problem.

Kina var ett av de länder som krävde djurförsök för kosmetiska produkter, och dessutom krävde landet att produkterna skulle testas i Kina.

Detta har förändrats.

Först togs kravet på djurtester bort för de inhemska kinesiska företagen, sedan bestämde kinesiska myndigheter att inte heller importprodukter behövde djurtestas.

Men…
Kinas definitioner av kosmetiska produkter skiljer sig från EU:s, vilket innebär att vissa produkter som inom EU klassas som kosmetika och omfattas av ett totalt djurtestförbud ändå, enligt kinesiska myndigheter, måste djurtestas i Kina.

https://djurforsok.info/1696.html