Logotyp Curie

Smink och djurförsök

Det är förbjudet att använda djurförsök för att ta fram smink och andra kosmetikaprodukter. Men det finns undantag när substanser faller under annan lagstiftning, och då kan kosmetikatillverkare till och med tvingas att göra djurtester.

Frisör arbetar med färgat hår på en person.

Djurförsöksförbudet när det gäller kosmetika har lett till att det i dag satsas mer på att ta fram metoder som kan ersätta djurförsök. Foto: Unsplash

Kosmetika omfattar många produkter, mer än det vi kallar smink. Tandkräm, tvål och schampo är också exempel på kosmetika. Precis som hud- och solskyddskrämer, deodoranter och olika produkter du använder i håret.

Flera förbud infördes gradvis från 2004. 2013 trädde en ny lag i kraft inom EU. Den förbjöd alla djurförsök inom kosmetikaindustrin. Det är ju ett väldigt klart och tydligt budskap. Ändå är saker och ting inte riktigt så enkla som man kan tro.

För det första är de flesta råvaror som används i merparten av all kosmetika gamla och välkända. De togs fram i en tid när djurförsök var tillåtna. Detta innebär att väldigt mycket smink som finns på marknaden i dag innehåller ämnen som en gång i tiden godkändes efter att ha testats på djur.

– De tester som gjordes då kan ju inte göras ogjorda, säger Karin Gabrielson Morton som är senior sakkunnig i stiftelsen Forska utan djurförsök där hon har jobbat sedan 1990-talet.

Annan lag kan gälla

För det andra kan nya råvaror som förekommer i kosmetika komma att testas på djur om de också faller under annan lagstiftning, som EU:s lagstiftning om kemikalier, REACH. Då kan det till och med vara så att djurförsök är ett krav.

Karin Gabrielson Morton:

Det finns ett känt rättsfall när det gäller två solskyddsingredienser. Solskydd klassas som kosmetika. Fastän de här ingredienserna inte används i någonting annat än i just solskydd hävdade ECHA, EU:s kemikaliemyndighet, att djurförsök var nödvändiga för att de här ingredienserna skulle kunna registreras och användas.

Enkelt uttryckt kan man säga att de olika lagstiftningarna ibland krockar med varandra, och att det faktiskt är så att djurförsök fortfarande förekommer inom kosmetikaindustrin, trots att det funnits en lag mot just detta i flera år.

En anledning till att detta är känt är att substanser som djurtestas utifrån kemikalielagstiftningen måste dokumenteras.

Ett antal forskare vid något som kallas Transatlantic think tank for toxicology gick 2021 igenom ett stort antal tester. Det visade sig att kosmetiska syften, utöver andra syften, hade angivits för 3 206 råvaror. 419 av dessa ämnen hade bara med kosmetika att göra, och 63 av dessa hade i sin tur djurtestats efter det att djurförsöksförbudet införts 2013, berättar Karin Gabrielson Morton.

Ändå förbud med stor effekt

Men spelar då lagen någon roll?

– Absolut! Fler och fler länder i världen inför egna förbud och det sätter press på företag att utveckla nya testmetoder, vilket i sin tur sätter press på ländernas myndigheter att stötta företagen i att göra detta. Djurförsöksförbudet när det gäller kosmetika har lett till att det i dag satsas enormt mycket mer på att ta fram metoder som kan ersätta djurförsök, även inom andra områden. Många av de djurfria testmetoder som används i dag kunde man knappt tänka sig för tjugo år sedan. Så jag är övertygad om att alla tester blir helt djurfria till slut, det är bara en fråga om hur snabbt det går.

Karin Gabrielson Morton säger också att något som är bra med kemikalielagstiftningen inom EU är att den har medfört en ökad standardisering.

Förr kunde en och samma råvara ha flera olika namn. Så är det inte längre. Nu är det ett enda namn per substans som gäller. Det gör det lättare att göra säkerhetsbedömningar. Bland annat blir det enklare att söka testdata. Dessutom ökar säkerheten för konsumenten.

– Det har också lett till att det blivit enklare för företag att dela information med varandra, vilket i sin tur har lett till att antalet djurförsök har minskat kraftigt.

Stickprovskontroller

I Sverige är det Läkemedelsverket som har ansvar för att kontrollera att kosmetikalagstiftningen följs. Här arbetar Elmira Tavoosi som är toxikolog och senior utredare på enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika.

– Vi ser till att kosmetikatillverkningen följer alla regler och även att produkterna är säkra, säger hon. Vi gör inspektioner i tillverkningslokaler och stickprovskontroller av de varor som finns på marknaden. Stickprovskontrollerna görs till exempel genom kemiska analyser och kontroll av dokumentation och märkning. Det är inte bara att tillverka eller importera en kosmetisk produkt för försäljning. Det är ett gediget regelverk som omgärdar kosmetika.

Elmira Tavoosi menar att djurförsöksförbudet för kosmetika gäller fullt ut, utom vid särskilda omständigheter när andra förordningar ska uppfyllas.

– Det kan till exempel röra sig om ingredienser som hamnar under kemikalielagstiftningen, REACH.

Att komma i kontakt med stora mängder av en råvara vid tillverkningen av den är någonting helt annat än att möta samma råvara i små kontrollerade mängder i en färdig produkt, betonar Elmira Tavoosi. Om det finns misstankar om att en råvara till exempel kan orsaka cancer eller påverka människans förmåga att skaffa barn kan det krävas tester som i sin tur kräver djurförsök.

REACH är EU:s lagstiftning om kemikalier

Förkortningen står för Registration, evaluation, authorisation and restricting of chemichals.

REACH har medfört ökad standardisering. Förr kunde en och samma substans har flera olika namn. Varje enskilt företag gjorde dessutom sina egna djurförsök, vilket innebar att en och samma råvara testades massor av gånger på olika djur på olika platser.

I dag går företag samman, och är det så att en substans, på grund av kemikalielagstiftningen, kräver djurtester så delas resultaten av testerna så att upprepade försök inte genomförs.

https://djurforsok.info/1243.html