Logotyp Curie

Exempel på medicinsk forskning

Djurförsök har varit och är viktiga för att göra framsteg i forskning om en mängd olika sjukdomar.

Här följer några exempel på hur djurförsök används för att öka kunskapen om sjukdomar och för att hitta sätt att behandla dem.