Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 16 maj 2022

  Skiftande åsikter om djurförsök är acceptabla eller inte Det är oetiskt att inte göra djurförsök, för utan dem skulle vi inte ha några läkemedel. Så resonerar forskaren. Och veterinären började jobba med försöksdjur för att han kände att han gjorde

 2. Senast ändrad: 16 maj 2022

  Så används olika djurslag Olika djurslag används i olika typer av djurförsök. Många olika faktorer avgör vilket djur som är mest lämpligt för en viss forskningsstudie. Om ett visst djurslag har använts i djurförsök under lång tid finns det också

 3. Senast ändrad: 16 maj 2022

  Bananfluga Forskning på bananflugor startade för mer än ett sekel sedan, och denna organism har varit den mest använda djurmodellen för genetik och utvecklingsbiologi. Foto: Urban Friberg, Linköpings universitet Omfattas inte av djurskyddslagen

 4. Senast ändrad: 11 maj 2022

  Så går knockout­metoden till Vi visar med bilder steg för steg hur man gör för att skapa en knockoutmus. Knockout innebär att ta bort en gen men det går också att lägga till en gen. Så här går det till att skapa en knockoutmus: Steg 1: De gener som

 5. Senast ändrad: 11 maj 2022

  Människan och djuret Människan har i alla tider utnyttjat djur för sina egna behov – för att äta dem, för att tillverka kläder och vapen av dem, eller för att till exempel skapa konstföremål. Människan har också använt djur för att kunna bruka jorden

 6. Senast ändrad: 10 maj 2022

  Etiken kring djurförsök Vad ger en varelse moralisk status? Är det rätt att utnyttja vissa för att gynna andra? Djurförsök väcker svåra etiska frågor som alla bör ta ställning till. Det finns flera sätt att förhålla sig till djurförsök i forskning.

 7. Senast ändrad: 10 maj 2022

  Djurförsöksetiska nämnder Djurförsök som genomförs i Sverige ska granskas och godkännas i förväg av en djurförsöksetisk nämnd. Landets djurförsöksetiska nämnder har till uppgift att väga nyttan av försöken mot lidande för djuren. I Sverige finns det

https://djurforsok.info/1220.html