Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 20 maj 2024

  Veterinär Veterinärerna kontrollerar att djurskyddslagen följs och ger råd till personal som jobbar med djurförsök. De sätter upp en plan för förebyggande behandling, till exempel vaccinationer och avmaskning. De behandlar även djur som blivit sjuka

 2. Senast ändrad: 2 maj 2024

  Alternativa metoder Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Detta kallas ofta 3R efter engelskans replace, reduce och refine. Målsättning: minska antalet djurförsök Användningen av djurförsök i

 3. Senast ändrad: 22 april 2024

  Två cellbaserade metoder Leverceller och nervceller används som alternativ till djurförsök på olika sätt. Metod 1: Leverceller En av de främsta orsakerna till att man tvingas avbryta tester av nya mediciner på människor är att de är giftiga för

 4. Senast ändrad: 22 april 2024

  Celler på chip – ett alternativ till djurförsök Celler på chip är en försöksmetod som utvecklas i högt tempo. Metoden kan ersätta många djurförsök, men det är inte det som är drivkraften bakom utvecklingen. Drivkraften handlar om att hitta en

 5. Senast ändrad: 4 april 2024

  Kalvar. Foto: SLU Lantbruksdjur Forskare gör djurförsök för att vi ska förstå hur vi kan hålla djur i lantbruket på bästa sätt. Ett exempel är höns som värper ägg som vi sedan köper i affären. Forskare undersökte om det är viktigt för hönsen att ha

 6. Senast ändrad: 4 april 2024

  I levandefällorna ska djuren överleva Det finns fällor som fångar djur levande, till skillnad från slagfällor som dödar. Levandefällorna omgärdas av en rad olika regler för att djurens lidande ska vara så minimalt som möjligt. Alla typer av fällor

 7. Senast ändrad: 4 april 2024

  Samspel mellan vilda djur Att sätta sändare på vilda djur för att få veta mer om hur de rör sig och beter sig är också en form av djurförsök. Sändaren får bara väga en viss andel av djurets kroppsvikt, och när den inte längre fungerar så ramlar den

 8. Senast ändrad: 4 april 2024

  Möss lyfts upp i en pappersrulle. Foto: Lunds universitet Mus vanligaste försöksdjuret Mus är det vanligaste försöksdjuret. På senare år har zebrafiskar också blivit vanliga att använda i djurförsök. Djur som ingår statistiken I både den svenska och

 9. Senast ändrad: 4 april 2024

  Burar i ett djurhus. Foto: Göteborgs universitet Var bor djuren? Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. Hur man tar hand om försöksdjur i Sverige har förändrats mycket under de senaste åren. Djurhus De flesta svenska

 10. Senast ändrad: 3 april 2024

  Försöksdjurstekniker Försöksdjurstekniker har hand om den dagliga skötseln av djuren. Det är de som ger djuren mat och håller rent hos dem. De ser till att djuren mår bra och att de får den medicinering de ska ha. Det är vanligt att

 11. Senast ändrad: 28 mars 2024

  Umeå universitet Umeå universitet har visionen att vara ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang. Umeå universitet har drygt 4 500 anställda och närmare 38 000 studenter inklusive forskarstuderande. 62

 12. Senast ändrad: 28 mars 2024

  Linköpings universitet Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten. Det är ett ungt lärosäte med en stark tradition av samverkan såväl över ämnes- och fakultetsgränser som till det omgivande samhället. Öppenheten mellan olika

 13. Senast ändrad: 27 mars 2024

  Celler och cellinjer kan ersätta försöksdjur Malin Celander, professor i zoologisk fysiologi vid Göteborgs universitet, arbetar med att ta fram djurfria tester för kemikalieriskbedömningar. I stället för att använda hela fiskar används celler och

 14. Senast ändrad: 27 mars 2024

  Digitala tvillingar - en datamodell som utvecklats för att ersätta djurförsök Din digitala tvilling ser ut som du, har en kropp som liknar din och ett likadant ansikte, men den finns i en dator. Och tvillingen är inte bara lik dig på utsidan. Den ser

 15. Senast ändrad: 27 mars 2024

  Datormodeller Möjligheterna att använda datormodeller i stället för djurförsök – ibland i kombination med artificiell intelligens, AI – har ökat kraftigt under senare år. Metoderna har blivit bättre och mera träffsäkra och används i dag inte främst

 16. Senast ändrad: 18 mars 2024

  Bild: DepositPhoto Hur går ett djurförsök till? Aktivitetens inriktning: Utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas. Ämne: Naturkunskap Den forskning som bedrivs med hjälp av djurförsök utgår från ett naturvetenskapligt

 17. Senast ändrad: 21 februari 2024

  Arbetet i en djurförsöksetisk nämnd Det händer att de djurförsöksetiska nämnderna kritiseras för att de godkänner nästan alla ansökningar som kommer in till dem. Men att så många ansökningar godkänns beror på att de är väl underbyggda, säger Katarina

 18. Senast ändrad: 26 januari 2024

  Kakor / cookies Vi använder kakor, eller cookies, för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Vad är en kaka? En kaka är en liten textfil som sparas i webbläsaren på din dator och innehåller information om ditt besök på

 19. Senast ändrad: 3 januari 2024

  3R – Replace, Reduce, Refine Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans replace, reduce och refine. Finns det alternativ? Det finns i dag alternativa

 20. Senast ändrad: 3 januari 2024

  Sveriges 3R-center Sverige har sedan flera år ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor. Det är en del av Jordbruksverket och beskrivs som en plats där man samlar kunskap om hur man kan ersätta, minska och förfina djurförsök – 3R (Replace, Reduce,

 21. Senast ändrad: 3 januari 2024

  EU-direktiv för djurförsök Sedan 2013 gäller ett direktiv från EU som kräver tuffare lagar än tidigare kring djur som används för vetenskapliga ändamål. Lagstiftningen förstärker arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. Det handlar

 22. Senast ändrad: 12 december 2023

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. SLU:s huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och

 23. Senast ändrad: 23 november 2023

  Provfiske räknas som djurförsök i Sverige, eftersom den svenska definitionen av vad som klassas som djurförsök är bredare än EU:s. Foto: Johan Winborg Statistik: Hur många djur? Vad som är ett försöksdjur i Sverige, övriga EU och andra delar av

 24. Senast ändrad: 23 november 2023

  Djurskydds­lagen försvarar alla djur I djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser för hur djur ska skötas. Lagen gäller inte bara försöksdjur för forskning, utan alla djur, till exempel sällskapsdjur och lantbruksdjur. Djurskyddslagen slår till

 25. Senast ändrad: 23 november 2023

  Djurskydds­förordningen Djurskyddsförordningen kan enkelt beskrivas som en mer detaljerad version av djurskyddslagen. I djurskyddsförordningen finns detaljerade anvisningar om hur djurstallar, där djuren bor, ska vara utformade och hur olika sorters

 26. Senast ändrad: 6 november 2023

  Gris Grisar är allätare och liknar människan på flera sätt vilket gör den lämplig för forskning om vissa av människans sjukdomar. Minigris. Foto: Göteborgs universitet Liknar människan Blodcirkulationen kring hjärtat liknar människans och grisen kan

 27. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Genteknik minskar antalet försök med möss En genteknikmetod kan drastiskt minska det antal möss som behövs för att skapa genetiskt förändrade djur. Knockouttekniken För att förstå hur en viss gen fungerar använder forskare sig ofta av den så kallade

 28. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Att fiskar kan känna smärta har förändrat lagstiftning och hantering Lynne Sneddon var den första forskaren i världen som kunde visa att fiskar kan känna smärta. Det var 2002. I dag undervisar och forskar hon på Göteborgs universitet. Just nu leder

 29. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Framgångsrikt arbete med att minska antalet försöksdjur Djurskötarna reagerade på att möss avlades fram utan att användas i forskningen. Många gånger gick mössen direkt till avlivning. Det ledde till ett helt nytt sätt att arbeta på vid Experimentell

 30. Senast ändrad: 20 oktober 2023

  Celler Cellstudier kan vara ett alternativ för att till exempel testa om en kemikalie är giftig eller allergiframkallande. Många kemikalier kan ge upphov till allergi och hudeksem hos människa. Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ställer

https://djurforsok.info/1220.html