Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 21 februari 2024

  Arbetet i en djurförsöksetisk nämnd Det händer att de djurförsöksetiska nämnderna kritiseras för att de godkänner nästan alla ansökningar som kommer in till dem. Men att så många ansökningar godkänns beror på att de är väl underbyggda, säger Katarina

 2. Senast ändrad: 26 januari 2024

  Kakor / cookies Vi använder kakor, eller cookies, för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Vad är en kaka? En kaka är en liten textfil som sparas i webbläsaren på din dator och innehåller information om ditt besök på

 3. Senast ändrad: 3 januari 2024

  3R – Replace, Reduce, Refine Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans replace, reduce och refine. Finns det alternativ? Det finns i dag alternativa

 4. Senast ändrad: 3 januari 2024

  Alternativa metoder Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Detta kallas ofta 3R efter engelskans replace, reduce och refine. Målsättning: minska antalet djurförsök Användningen av djurförsök i

 5. Senast ändrad: 3 januari 2024

  Sveriges 3R-center Sverige har sedan flera år ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor. Det är en del av Jordbruksverket och beskrivs som en plats där man samlar kunskap om hur man kan ersätta, minska och förfina djurförsök – 3R (Replace, Reduce,

 6. Senast ändrad: 3 januari 2024

  EU-direktiv för djurförsök Sedan 2013 gäller ett direktiv från EU som kräver tuffare lagar än tidigare kring djur som används för vetenskapliga ändamål. Lagstiftningen förstärker arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. Det handlar

 7. Senast ändrad: 12 december 2023

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. SLU:s huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och

 8. Senast ändrad: 23 november 2023

  Provfiske räknas som djurförsök i Sverige, eftersom den svenska definitionen av vad som klassas som djurförsök är bredare än EU:s. Foto: Johan Winborg Statistik: Hur många djur? Vad som är ett försöksdjur i Sverige, övriga EU och andra delar av

 9. Senast ändrad: 23 november 2023

  Djurskydds­lagen försvarar alla djur I djurskyddslagen finns grundläggande bestämmelser för hur djur ska skötas. Lagen gäller inte bara försöksdjur för forskning, utan alla djur, till exempel sällskapsdjur och lantbruksdjur. Djurskyddslagen slår till

 10. Senast ändrad: 23 november 2023

  Djurskydds­förordningen Djurskyddsförordningen kan enkelt beskrivas som en mer detaljerad version av djurskyddslagen. I djurskyddsförordningen finns detaljerade anvisningar om hur djurstallar, där djuren bor, ska vara utformade och hur olika sorters

 11. Senast ändrad: 6 november 2023

  Gris Grisar är allätare och liknar människan på flera sätt vilket gör den lämplig för forskning om vissa av människans sjukdomar. Minigris. Foto: Göteborgs universitet Liknar människan Blodcirkulationen kring hjärtat liknar människans och grisen kan

 12. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Genteknik minskar antalet försök med möss En genteknikmetod kan drastiskt minska det antal möss som behövs för att skapa genetiskt förändrade djur. Knockouttekniken För att förstå hur en viss gen fungerar använder forskare sig ofta av den så kallade

 13. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Att fiskar kan känna smärta har förändrat lagstiftning och hantering Lynne Sneddon var den första forskaren i världen som kunde visa att fiskar kan känna smärta. Det var 2002. I dag undervisar och forskar hon på Göteborgs universitet. Just nu leder

 14. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Framgångsrikt arbete med att minska antalet försöksdjur Djurskötarna reagerade på att möss avlades fram utan att användas i forskningen. Många gånger gick mössen direkt till avlivning. Det ledde till ett helt nytt sätt att arbeta på vid Experimentell

 15. Senast ändrad: 30 oktober 2023

  Celler och cellinjer kan ersätta försöksdjur Malin Celander, professor i zoologisk fysiologi vid Göteborgs universitet, arbetar med att ta fram djurfria tester för kemikalieriskbedömningar. I stället för att använda hela fiskar används celler och

 16. Senast ändrad: 20 oktober 2023

  Celler Cellstudier kan vara ett alternativ för att till exempel testa om en kemikalie är giftig eller allergiframkallande. Många kemikalier kan ge upphov till allergi och hudeksem hos människa. Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ställer

 17. Senast ändrad: 11 oktober 2023

  Grunden för många Nobelpris Djurförsök har varit avgörande för många av de medicinska forskningsgenombrott som lett till Nobelpris. Här ger vi några exempel. Det livsviktiga penicillinet Penicillin som dödar bakterier är en av vår tids stora

 18. Senast ändrad: 11 oktober 2023

  Några röster för och emot Djurförsök i forskning är ett område som väcker mycket känslor och diskussioner. Här har vi samlat intervjuer med personer som har olika åsikter om djurförsök. Djurförsök väcker många etiska frågeställningar. Möt forskare,

 19. Senast ändrad: 9 oktober 2023

  Umeå universitet Umeå universitet har visionen att vara ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang. Umeå universitet har drygt 3 800 anställda och närmare 30 000 studenter inklusive forskarstuderande. 62

 20. Senast ändrad: 9 oktober 2023

  Att förfina och minska Celler och datorsimuleringar är viktiga för att ersätta djurförsök. Men det finns också ett antal andra sätt att minska behovet av djur och förfina forskningen så att lidande minimeras och forskningsresultaten blir bättre.

 21. Senast ändrad: 3 oktober 2023

  Uppdateringar på djurförsök Arbetet i en djurförsöksetisk nämnd Senast ändrad: 21 februari 2024 Arbetet i en djurförsöksetisk nämnd Det händer att de djurförsöksetiska nämnderna kritiseras för att de godkänner nästan alla ansökningar som kommer in

 22. Senast ändrad: 21 augusti 2023

  Etiken kring djurförsök Vad ger en varelse moralisk status? Är det rätt att utnyttja vissa för att gynna andra? Djurförsök väcker svåra etiska frågor som alla bör ta ställning till. Det finns flera sätt att förhålla sig till djurförsök i forskning.

 23. Senast ändrad: 11 augusti 2023

  Burar i ett djurhus. Foto: Göteborgs universitet Var bor djuren? Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. Hur man tar hand om försöksdjur i Sverige har förändrats mycket under de senaste åren. Djurhus De flesta svenska

 24. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Vad tycker Djurens rätt? Djurens Rätt arbetar aktivt för att förbjuda och ersätta djurförsök. Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte är i djurindividens intresse. Så länge djurförsök utförs måste lidandet för djuren

 25. Senast ändrad: 22 juni 2023

  EU om utfasning av djurförsök Hösten 2021 antogs en resolution som uppmanade EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. I mars 2022 svarade EU-kommissionen att de inte kommer att vidta några konkreta

 26. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Djurskyddsorgan kan påverka etiskt godkännande Olika djurskyddsorgan har rätt att göra vissa ändringar i ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök. Alla ändringar av etiska godkännanden av djurförsök görs normalt av de djurförsöksetiska

 27. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Djurskyddsföreskrifter och allmänna råd I djurskyddsföreskrifterna finns detaljerade bestämmelser för hur djur ska hållas och skötas. Dessutom finns så kallade allmänna råd. Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om försöksdjur,

 28. Mus
  Senast ändrad: 21 juni 2023

  Mus Musen är det vanligaste däggdjuret bland försöksdjuren och användningen har ökat sedan genmodifieringstekniker uppfanns. Mus. Foto: Göteborgs universitet Genmodifieringstekniker gör det möjligt för forskare att påverka en specifik gen och att

 29. Senast ändrad: 21 juni 2023

  Katt Kattens hjärna är väl utforskad och katter används därför för forskning om hur olika delar av hjärnan samverkar. Katthjärnan hjälper oss också att förstå hur kopplingen mellan hjärnan och olika kroppsfunktioner ser ut. Foto: Göteborgs

 30. Senast ändrad: 21 juni 2023

  Kalv Nötkreatur ingår i livsmedelsproduktionen och djuren är i det sammanhanget försöksdjur för sin egen art. Kalvar har också passande storlek för att utöva kirurgi på. Kalv. Foto: SLU När det gäller nötkreatur som modell för människan används

https://djurforsok.info/1220.html