Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 21 augusti 2023

  Etiken kring djurförsök Vad ger en varelse moralisk status? Är det rätt att utnyttja vissa för att gynna andra? Djurförsök väcker svåra etiska frågor som alla bör ta ställning till. Det finns flera sätt att förhålla sig till djurförsök i forskning.

 2. Senast ändrad: 11 augusti 2023

  Burar i ett djurhus. Foto: Göteborgs universitet Var bor djuren? Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. Hur man tar hand om försöksdjur i Sverige har förändrats mycket under de senaste åren. Djurhus De flesta svenska

 3. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Vad tycker Djurens rätt? Djurens Rätt arbetar aktivt för att förbjuda och ersätta djurförsök. Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte är i djurindividens intresse. Så länge djurförsök utförs måste lidandet för djuren

 4. Senast ändrad: 22 juni 2023

  EU om utfasning av djurförsök Hösten 2021 antogs en resolution som uppmanade EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök. I mars 2022 svarade EU-kommissionen att de inte kommer att vidta några konkreta

 5. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Djurskyddsorgan kan påverka etiskt godkännande Olika djurskyddsorgan har rätt att göra vissa ändringar i ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök. Alla ändringar av etiska godkännanden av djurförsök görs normalt av de djurförsöksetiska

 6. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Djurskyddsföreskrifter och allmänna råd I djurskyddsföreskrifterna finns detaljerade bestämmelser för hur djur ska hållas och skötas. Dessutom finns så kallade allmänna råd. Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om försöksdjur,

 7. Senast ändrad: 22 juni 2023

  Sveriges 3R-center Sverige har sedan några år ett nationellt kompetenscenter för 3R-frågor. Sveriges 3R-center, som är en del av Jordbruksverket, är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina

https://djurforsok.info/1220.html