Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Provfiske räknas som djurförsök i Sverige, eftersom den svenska definitionen av vad som klassas som djurförsök är bredare än EU:s. Foto: Johan Winborg Statistik: Hur många djur? Vad som är ett försöksdjur i Sverige, övriga EU och andra delar av

 2. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Så väljer forskaren djur Många olika djurslag används inom forskningen, till exempel möss och kaniner, hundar, illrar och fiskar. I Sverige används främst fiskar, möss och råttor som försöksdjur. Vad avgör vilket djur som väljs för forskningen? Det

 3. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Möss lyfts upp i en tom toarulle. Foto: Lunds universitet Mus vanligaste försöksdjuret Mus är det vanligaste försöksdjuret. På senare år har zebrafiskar också blivit vanliga att använda i djurförsök. Djur som ingår statistiken I både den svenska och

 4. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Rådjur befriar fästingar från borrelia Cirka 60 rådjur per år har ingått i djurförsök de senaste åren. Projekten rådjuren ingår i handlar till stor del om att förstå fästingburna sjukdomar. Det finns resultat som visar att rådjur kan ”tvätta bort”

 5. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Rådjur Mellan 150 och 200 vilda rådjur har ingått i djurförsök i Sverige varje år de senaste åren. Flera av projekten handlar om att förstå fästingburna sjukdomar och nya resultat visar att rådjur kan tvätta ur borreliabakterien ur fästingarna.

 6. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Katt Kattens hjärna är väl utforskad och katter används därför för forskning om hur olika delar av hjärnan samverkar. Katthjärnan hjälper oss också att förstå hur kopplingen mellan hjärnan och olika kroppsfunktioner ser ut. Vacciner och läkemedel för

 7. Senast ändrad: 29 mars 2023

  Kalv Nötkreatur ingår i livsmedelsproduktionen och djuren är i det sammanhanget försöksdjur för sin egen art. Kalvar har också passande storlek för att utöva kirurgi på. När det gäller nötkreatur som modell för människan används framför allt kalvar.

https://djurforsok.info/1220.html