Logotyp Curie

Uppdateringar på djurförsök

 1. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Mer kunskap om djuren minskar lidande Säkrare testresultat, minskat lidande och färre försöksdjur. Det är målet med ett projekt där musens sjukdomar kartläggs. Musen är det vanligaste djurslaget i medicinsk forskning i Sverige. Många universitet har

 2. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Kemikalier testas allt oftare utan djurförsök Inom forskningsområdet toxikologi testar man om kemikalier är skadliga för människor eller för miljön. För att kunna jämföra med resultat från tidigare forskning görs sådana tester fortfarande ofta med

 3. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Två cellbaserade metoder Leverceller och nervceller används som alternativ till djurförsök på olika sätt. Metod 1: Leverceller En av de främsta orsakerna till att man tvingas avbryta tester av nya mediciner på människor är att de är giftiga för

 4. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Fisk Fisk är en viktig djurart inom forskning kring miljö och miljögifter men även inom biomedicinsk forskning. Går det att använda fisk istället för andra försöksdjur är detta ofta en bra och billig modell. Miljöforskning med öring Inom

 5. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Lysande teknik avslöjar sjukdoms­förlopp En extremt känslig kamera och en gen som ger självlysande celler. Det ligger bakom en metod som minskar antalet försöksmöss med upp till 90 procent i forskaren Antonio Barragans studier. Metoden används till

 6. Senast ändrad: 8 augusti 2022

  Sveriges 3R-center Sverige har sedan några år ett nationellt kompetenscentrum för 3R-frågor. Sveriges 3R-center, som är en del av Jordbruksverket, är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina

 7. Senast ändrad: 1 juli 2022

  Typ 2-diabetes och melatoninets roll Typ 2-diabetes är den snabbast ökande sjukdomen i världen. Vår förändrade livsstil spelar stor roll, men det handlar även om starka genetiska faktorer som ligger bakom den negativa sjukdomsutvecklingen. Malin Fex,

https://djurforsok.info/1220.html