Logotyp Curie

Alla elevaktiviteter per ämne

De första tre aktiviteterna tar upp de grundläggande frågorna om vad som gäller vid djurförsök. Syftet är att öka elevernas kunskaper. Aktiviteterna är en bra inledning på arbetet om djurförsök, oavsett vilket ämne som arbetet sedan ska behandla. Grundläggande kunskaper behövs för att kunna resonera, ta ställning och argumentera.

Aktiviteter, deras inriktning och ämnes­koppling

Ämnen: Naturkunskap, religion, samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap

Till övning 1

Till lärarhandledningen för övning 1

Ämnen: Naturkunskap, religion, samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Utveckla kunskaper i naturvetenskap

Till övning 2

Till lärarhandledningen för övning 2

Ämnen: Naturkunskap, religion, samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Använd kunskaper för att göra personliga val.

Till övning 3

Till lärarhandledningen för övning 3

Ämne: Naturkunskap

Aktivitetens inriktning: Utveckla förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas.

Till övning 4

Till lärarhandledningen för övning 4

Ämne: Religion

Aktivitetens inriktning: Undersök och analysera etiska frågor och ta ställning.

Till övning 5

Till lärarhandledningen för övning 5

Ämne: Religion

Aktivitetens inriktning: Använda etiska begrepp, teorier och modeller samt formulera en åsikt.

Till övning 6

Till lärarhandledningen för övning 6

Ämne: Naturkunskap

Aktivitetens inriktning: Diskutera etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Till övning 7

Till lärarhandledningen för övning 7

Ämne: Religion

Aktivitetens inriktning: Resonera kring etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Till övning 8

Till lärarhandledningen för övning 8

Ämne: Naturkunskap/samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Till övning 9

Till lärarhandledningen för övning 9

Ämne: Samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Analysera djurförsök och argumentera för en ståndpunkt.

Till övning 10

Till lärarhandledningen för övning 10

Ämne: Samhällskunskap

Aktivitetens inriktning: Analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder.

Till övning 11

Till lärarhandledningen för övning 12

Till varje aktivitet finns även en sammanställning av kopplingar till aktuella delar i kursplanen. Här ges hänvisningar till utdrag ur kursplaner samt även en matris över aktuella kunskapskrav. Tanken är att du som lärare enkelt ska kunna identifiera vilka delar i kursplanen som behandlas och hur de olika aktiviteterna i materialet kan kopplas till olika delar i kunskapskraven.

https://djurforsok.info/1180.html